Sök

Hostior Hostior  

Tyska biskopar i möte med kurian om kommunion till icke-katoliker

Den 3:e maj träffas en grupp tyska kardinaler och biskopar medlemmar vid den romerska kurian för att ta itu med frågan om eventuell tillåtelse till icke-katolska makar i blandäktenskap att ta emot Eukaristin.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Den tyska delegationen består av kardinal Reinhard Marx, ärkebiskop av München och Freising och ordförande för den tyska biskopskonferensen; kardinal Rainer Maria Woelki, ärkebiskop av Köln; msgr. Felix Genn, biskop av Münster; msgr. Karl-Heinz Wiesemann, biskop av Speyer och ordförande i den tyska biskopskonferensens kommission för trosläran; msgr. Rudolf Voderholzer, biskop av Regensburg och vice ordförande för den tyska biskopskonferensens kommission för trosläran; msgr. Gerhard Feige, biskop av Magdeburg och ordförande i kommissionen för ekumeniska frågor vid den tyska biskopskonferensen; fader Hans Langendörfer, S.I., generalsekreterare för den tyska biskopskonferensen.

Från kurian deltat Troskongregationens prefekt msgr. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I.; kardinal Kurt Koch, prefekt vid det Påvliga rådet för främjandet av Kristen Enhet; msgr. Markus Graulich, S.D.B., Sekreterare vid det påvliga rådet för lagstiftande texter; fader Hermann Geissler, F.S.O., vid Troskongregationen.

30 april 2018, 13:53