Sök

Påven och kardinaler Påven och kardinaler  

Kuria reformen: Kardinalsrådet i nytt möte med påven

Mellan måndagen och onsdagen hölls det 24:e mötet med det så kallade C9, kardinalsrådet, som arbetar med reformen av den romerska kurian.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Detta är det andra C9 mötet under 2018, det 24:e sedan påven Franciskus instiftade detta nya råd i september 2013 med uppgiften att hjälpa honom "i styrande den universella kyrkan och för att studera ett förslag till revidering av den Apostoliska konstitutionen Pastor Bonus om den romerska kurian". Vid mötet deltog inte kardinalerna Peinhard Marx och kardinal George Pell. Nästa möte kommer att hållas 11-13 juni.

Tema på C9:s senaste möte

Bland de ämnen som behandlas på det senaste mötet, läggs en stor vikt på diskussionen om biskopskonferensernas teologiska status, i punkt 32 i den apostoliska förmaning "Evangelii Gaudium", där det anges att "en rättslig status för biskopskonferenserna, som skulle se dem som innehavare av specifika egenskaper inklusive verklig undervisande auktoritet i läran, inte än tillräckligt utarbetats. Överdriven centralisering gör kyrkans liv och hennes uppsökande mission mer komplicerad, snarare än att den skulle visa sig vara till hjälp.”

Mänskliga resurser, kostnader och missbruk

En annan punkt som även togs upp vid C9 mötet i februari, var de mänskliga resurserna och Heliga Stolens kostnadsbesparingar. Kardinalerna diskuterade även flera alternativ relaterade till Troskongregationen, för att förkorta tiden för bearbetning att fall av sexuella övergrepp.

Under mötet talade även msgr. Lucio A. Ruiz, sekreterare för Kommunikationssekretariatet, som uppdaterade kardinalerna om det nuvarande läget för reformen av Vatikanens kommunikationssystem. Vad gäller utnämningen av en ny prefekt bekräftade Vatikanens presstalesman Greg Burke, att man ännu inte vet när och hur detta ska ske.

26 april 2018, 09:54