Sök

Demonstrant utanför USA:s högsta domstol Demonstrant utanför USA:s högsta domstol  (Michael A. McCoy)

USA. Stater får förbjuda aborter. Biskoparna: Historisk dag

USA:s högsta domstol har hävt domen ”Roe mot Wade” - enskilda stater kan nu förbjuda aborter. Biskopskonferensen: “I nästan 50 år har Amerika tillämpat en orättvis lag”. Påvliga livsakademien: En utmaning i hela världen

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Högsta domstolen i USA har hävt domen “Roe mot Wade” om tillstånd till abort i USA som fastställdes 1973. Enskilda stater är nu fria att tillämpa sina lagar i frågan. Beslutet togs i fallet “Dobbs mot Jackson Women's Health Organization” om Mississippis abortlag.

USA:s biskopar

“En historisk dag i vårt lands liv”, skriver USA:s biskopskonferens (USCCB). Debatten i landet om katolska politiker som förespråkar abort ska få tillgång till kommunionen, leddes förra året av biskoparna. I uttalandet den 24 juni 2022, undertecknat av ordförande ärkebiskop av Los Angeles José H. Gomez och ordförande för kommissionen för aktiviteter till förmån för USCCB:s liv ärkebiskop av Baltimore William E. Lori, läser vi: "I nästan femtio år har Amerika genomdrivit en orättvis lag som har tillåtit vissa att bestämma om andra kan leva eller dö; denna politik har lett till tiotals miljoner ofödda barns död, generationer som nekats rätten att födas. Amerika grundades på sanningen att alla män och kvinnor är skapade lika, med Gud givna rättigheter till liv, frihet och strävan efter lycka. Denna sanning förnekades allvarligt av USA:s högsta domstols dom Roe mot Wade’, som legaliserade och normaliserade tagande av oskyldiga människors liv. Vi tackar Gud idag för att domstolen nu har upphävt detta beslut. Vi ber att våra förtroendevalda nu kommer att anta lagar och politik som främjar och skyddar de mest utsatta bland oss.”


Påvliga livsakademien: En utmaning i hela världen

”Det faktum att ett stort land med en lång demokratisk tradition har ändrat ställning i denna fråga utmanar också hela världen”, skriver den påvliga livsakademien i en kommentar. “Skydd och försvar av mänskligt liv är inte en fråga som kan förbli begränsad till utövandet av individuella rättigheter, utan är istället en fråga av bred social betydelse.”

25 juni 2022, 16:25