Sök

Kyrkornas världsråd tar emot Bridge Builder Award 2021 Kyrkornas världsråd tar emot Bridge Builder Award 2021  

Kyrkornas världsråd tar emot Bridge Builder Award 2021

Idag, 25 augusti, tar kyrkornas världsråds generalsekreterare pastor Ioan Saucha emot Bridge Builder Award 2021 i Oslo tillsammans med överrabbin Michael Melchior och den muslimska ledaren Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa. 14 augusti-kommittén i Norge och Nobels fredscentrum offentliggjorde årets pristagare 2 juli i år.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Det ekumeniska organet kyrkornas världsråd tar emot brobyggarpriset Bridge Builder Award 2021 för främjande av förståelse mellan folk, nationer och gemenskaper såväl på nationellt som internationellt plan.

Årets pristagare offentligjordes 2 juli 2021 utanför Nobels fredscentrum av Aamit Sheikh, ledaren av 14 augusti-kommittén i Norge, tillsammans med centrumets direktör Kjersti Fløgstad. Mottagarna är pastor Ioan Saucha, generalsekreterare för kyrkornas världsråd, Michael Melchior, överrabbin och grundare av Religious Peace Initiative i Israel samt Muhammad Bin Abdul Karim Al-Issa, generalsekreterare för Muslim World League.

Fredens hantverkare

“Det er på tiden att sända ut ett tydligt fredsbudskap till världen om hur viktigt det är att samarbeta med respekt, kärlek och tolerans för olikheter, som är förankrat i de tre monoteistiska religionerna”, skriver juryn i sitt utlåtande.

“band av universellt släktskap genom Gud”

Juryn skriver vidare att kyrkornas världsråd är en maktfull röst i världen som en fredens hantverkare och som binder vänskapsband mellan kristendomen, judendomen och islam samt på djupet respekterar alla världens religioner.

Brobyggare

Moderator för kyrkornas världsråds centrala kommitté Agnes Abuom säger i ett uttalande att priset innebär ett stort erkännande för rådets arbete.

“Vi tackar 14 augusti-kommittén i Norge och centrumet i Oslo för att uppmuntra och erkänna all interreligiös dialog, om de så handlar om små samtal eller internationella avtal”, säger hon. Bron och brobyggandet som symboler är mycket kraftfulla, lägger hon till, för att ”en bro kan inte byggas av en person”. Dessutom, säger hon, ”är en bro ett kommunikationsmedel” som vi så väl behöver även i denna tid av pandemi.

Universellt släktskap genom Gud

Pastor Ioan Saucha belyser å sin sida att kyrkornas världsråd tar emot denna utmärkelse på sitt 50-årsfirande av sin verksamhet, som har som mål att främja en interreligiös dialog. ”I dagens värld kan vi på ett djupgående sätt visa vad vi kan göra tillsammans, som människor av olika tro - säger han i en kommentar - för att skapa ett samhälle där människor lever i fred, sida vid sida. Vi är kopplade till varandra genom ett band av universellt släktskap genom Gud, källan till vårt väsen och vårt välbefinnande”.

25 augusti 2021, 10:41