Sök

Mohamed Abdelsalam Mohamed Abdelsalam 

Kommittén för Mänskligt Broderskap om påvens resa

Inför påven Franciskus resa till Irak har Kommittén för Mänskligt Brödraskap publicerat ett uttalande om vikten av resan för hela Mellanöstern.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

På torsdagen publicerade Kommittén för Mänskligt Brödraskap ett uttalande inför påven Franciskus resa till Irak. I uttalandet understryker man vikten av resan. Det är kommitténs generalsekreterare, Mohamed Abdelsalam, som har undertecknat uttalandet:


”Påven Franciskus historiska resa till Irak som i flera år har lidit av krig, splittring och terrorism, tillsammans med hans beslutsamhet att stödja det irakiska folket trots pandemin, är ett tydligt tecken på påvens sätt att möta mänskligheten, som han ägnar hela sitt liv till. Allt detta representerar en verklig inkarnation av de principer som ingår i dokumentet om mänskligt broderskap och i encyklikan "Fratelli tutti".

Hela programmet för påvens besök, och listan över de platser och städer som han ämnar besöka återspeglar hans önskan att kommunicera med hela det irakiska folket. Detta är utan tvekan ett betydande besök för hela den arabiska regionen. Det innehåller olika budskap om solidaritet med offren för våld och terrorism, tillsammans med främjandet av värdena broderskap och medborgarskap, i Irak och utanför Irak. Allt detta är inte ovanligt för en så stor fredsfrämjare och ledare som vill leda världen på vägen för fred och samexistens.”

04 mars 2021, 12:36