Sök

Bibliska fragment funna i Israel – en unik skatt

I Vatican News' intervju med Marcello Fidanzio, chef för institutet för arkeologi och kultur i de bibliska länderna, får vi veta mer om de nyligen upptäckta fragmenten av bibliska tidigare okända texter i en grotta i Juda öknen.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Fragment av bibliska texter har hittats i grottor i Juda öken av arkeologer vid Israels antikvitetsmyndighet, Israel Antiquities Authority. Skriftrullarna är 2000 år gamla och är skrivna till största del på grekiska och innehåller delar av de tolv mindre profeterna, särskilt Sakarja och Nahum. Det historiska värdet av denna unika skatt är oerhört stort. Marcello Fidanzio, professor i biblisk miljö vid teologiska fakulteten i Lugano, Italien och chef för institutet för arkeologi och kultur i de bibliska länderna, berättar för Vatican News om upptäckten.

Fynden hittades i den så kallade Skräckens grotta där omkring 40 män, kvinnor och barn gömde sig för romarna vid det tredje judiska kriget, Bar Kokhba-revolten och dog av törst, förklarar Marcello Fidanzio. De hade tagit med sig sina mest värdefulla ägodelar och bland dem dokument och bibliska texter. Sedan Israels antikvitetsmyndighet inledde sina arkeologiska utgrävningar här 2017 har man funnit 20 små fragment av de bibliska skriftrullarna.

10 500 år gammal korg med lock – kanske den äldsta som man någonsin har hittat
10 500 år gammal korg med lock – kanske den äldsta som man någonsin har hittat

Okända bibeltexter

Fidanzio berättar att man särskilt i områdena Qumran, där Dödahavsrullarna hittades 1947, och Juda öken inte har funnit så viktiga bibliska texter som dessa sedan 40 och 50-talen. Det är texter man inte visste fanns, förklarar han, och de öppnar en ny sida i de arkeologiska utgrävningarnas historia. Med tanke på att de stora upptäckterna har gjorts genom olagliga utgrävningar lägger antikvitetsmyndigheten särskild vikt vid denna utgrävningskampanj. Genom metodiskt arbete har man kunnat rädda de bibliska texterna samt en 10 500 år gammal korg med lock – kanske den äldsta som man någonsin har hittat – och ett skelett av ett barn inlindat i linne för över 6000 år sedan.

Skelett av ett barn inlindad i linne för över 6000 år sedan
Skelett av ett barn inlindad i linne för över 6000 år sedan

Fidanzio förklarar att fyndet är små fragment och alltså några få rader som är skrivna på grekiska och gäller Gamla testamentet. De är beviset på det som forskarna kallar fluidità testuale (italienska), dvs tiden då bibeltexten ännu inte var stabil och en enda, berättar Fidanzio och att man genom dem får möjlighet att se hur bibeln har formats.

Respekt för Guds namn

Bland annat framkommer det vid studien av fragmenten en detalj: i den grekiska texten är de fyra outtydliga bokstäverna i Guds namn skrivna på det paleo-hebreiska språket, det forntida skriftspråket som användes vid tiden för det första templet Jerusalem fram till 586 f.Kr. "Det fanns redan vid den tiden, som i rullarna som användes i Jesu tid, en stor respekt för Guds namn, som inte uttalades. Att skriva det med ett annat alfabet - avslutade Fidanzio - är en skriftlig strategi som syftar till att få läsaren att fokusera på dessa bokstäver. Det är därför en punkt i texten som kräver stor respekt och helighet.”

18 mars 2021, 13:27