Sök

Storimamen av Al-Azhar och påven Franciskus vid möte november 2019 Storimamen av Al-Azhar och påven Franciskus vid möte november 2019 

Storimamen av Al-Azhar om Fratelli tutti: Påven återger mänskligheten sin värdighet

I ett tweet 4 oktober kommenterade storimamen av Al-Azhar påvens encyklika Fratelli tutti: Det är ett budskap om återger mänskligheten sin värdighet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Storimamen av Al-Azar kommenterade i ett tweet 4 oktober på Franciskus encyklika Fratelli tutti som hade publicerats samma dag vid firandet av helige Franciskus av Assisi.

”Min broder påven Franciskus’ budskap Fratelli tutti är en förlängning av dokumentet om mänskligt broderskap och belyser en global verklighet där ståndpunkter och beslut är instabila och där de utsatta och marginaliserade personerna betalar priset... Det är ett budskap som vänder sig till personer av god vilja och av levande samvete och återger mänskligheten sitt samvete”.

Ett av de viktiga reaktionerna på påvens encyklika Fratelli tutti som publicerades i söndags 4 oktober på helige Franciskus festdag var denna från storimamen av Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb med vilken påven i februari 2019 i Abu Dhabi undertecknade Dokumentet om mänskligt broderskap. I denna encyklika utgår påven från denna gemensamma deklaration och storimamen citeras flera gånger i texten.

Vid presentationen av encyklikan i biskopssynodens nya aula i Vatikanen deltog även domaren Mohamed Mahmoud Abdel Salam, generalsekreterare för den högsta kommittén för mänskligt broderskap som tillsattes i augusti 2019 för att främja tolerans, samarbete och samlevnad enligt Dokumentet om mänskligt broderskap.

07 oktober 2020, 11:38