Sök

Sankt Raymond Nonnatus Sankt Raymond Nonnatus 

Raymond Nonnatus: nedtystad slaverimotståndare med livet som insats

Raymond var en predikant och slaverimotståndare som levde i Katalonien 1204-1240. Han utsågs efter sin död till skyddshelgon för barnafödslar, barnmorskor och oskyldigt anklagade. Den 31 augusti avslutades novenan i kyrkoåret tillägnad helgonet. Raymond avbildas i helgonikonografin ofta omgiven av europeiska slavar och ilskna morer med tortyrredskap. Vem var han?

Ian Koehl - Vatikanstaten

Raymond föddes i Furstendömet Katalonien 1204. Hans tillnamn Nonnatus (latin: icke-född) kom av hans nedkomst ur moderlivet medelst kejsarsnitt sedan modern dött. Raymond växte upp på landet som fåraherde. Han drogs emellertid tidigt åt ett religiöst liv.

Turbulent tid på den iberiska halvön
Medeltiden var en turbulent tid på den iberiska halvön. Reconquistan rasade. Europeiska härar kämpade för att befria området från de islamiska ockupationsstyrkorna ledda av Almohadkalifatet.

Samtidigt plågades Katalonien, liksom andra europeiska medelhavskuster, av slavräder eller razzior (efter arabiskans ghaziya:  غزية) av islamiska morer från andra sidan Medelhavet. Européer tillfångatogs och fördes bort som slavar för tvångsarbete och sexuellt utnyttjande i den islamiska världen.

Mot bakgrund av detta slöt sig européer samman för att försöka friköpa tillfångatagna. Hjälporganisationer bildades för att organisera pengainsamlingar åt sändebud för frilösen och hemtransport av förslavade européer.

Mercederianerna bildas

En av dessa hjälporganisationer var Mercederianorden, grundad 1218 av Sankt Peter Nolasco i Barcelona. Mercederianerna uppkallades så efter deras fullständiga namn: Vår Frus av Barmhärtigheten och Fångarnas Återlösning orden (Latin: Ordo Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum). 

Raymond fick som ung en kallelse att delta i den nya ordens hjälparbete. Han prästvigdes för Mercedarianorden 1222 och blev senare dess ordensgeneral. 

Befriade slavar

Raymond, som kom att bli ordensgrundarens lärjunge, tog sig an ordens uppgifter i frontlinjen.

Med start i Valencia 1224 friköpte han 233 europeiska slavar. Därifrån for han Nordafrika. I Alger lyckades han 1229 friköpa först 140 och sedan ytterligare 150 européer.

Han fortsatte så med ytterligare räddningsinsatser. Väl i Nordafrika år 1236 tog dock pengarna slut. I staden stod nu de tillfångatagna européers frihet utan utsikter.

Med god förhandlingsförmåga lyckades dock Raymond övertala slavägarna att förbarma sig över en del av de tillfångatagna genom att erbjuda sig själv i pant, i enlighet med Mercederianordens fjärde statut, tills orden skulle skicka ned mer pengar.

Nu befann sig sig alltså Raymond själv i fångenskap. Morerna försökte påtvinga honom den islamiska läran, liksom de gjorde med de andra fångade, men han vägrade. I stället vinnlade han sig om att predika det kristna kärleksbudskapet inför de kvarvarande slavarna och deras islamiska förövares åhörande. Han gav de förslavade tröstande ord och talade inför omgivningen om befrielse med utgångspunkt ur evangelierna.

Förhindrades att tala

Detta kunde inte morerna tolerera. Det dröjde inte länge innan Raymonds kristna predikningar orsakade vrede hos de islamiska slavägarna. Han hotades och misshandlades. 

Morerna lyckades inte tysta honom med mindre än att de borrade hål på honom i ansiktet och förseglade hans läppar med hänglås.

Friköptes själv till slut

Raymond, som hade ett pris på sitt huvud, lyckades dock överleva fram till att nya frigivare anlände till staden år 1239. Väl tillbaka hemma i Barcelona dog han året därpå, 31 augusti 1240, 36 år gammal.

Enligt en tradition gjorde åtskilliga personer och grupper efter hans död anspråk på hans kropp för sina begravningsplatser. För att klargöra saken spändes hans kropp för en åsna som sedan fick röra sig fritt. Utan ledning förde åsnan Raymond döda kropp ut till det lilla kapell på landet där han bett som barn.

Pionjärinsatser mot nedtystat slaveri i den islamiska världen

Medan afrikaner var och alltjämt är särskilt drabbade av slaveriet i den islamiska världen, med totala historiska beräkningar uppgående till 17 miljoner människor, drabbades även européerna svårt. Bara omkring Alger, Tunis och Tripoli i Nordafrika, där Raymond verkade, beräknas över 1 miljon européer ha förslavats av muslimerna.

Under Mercederianordens första århundrade, med Helige Peter Nolasco och Raymond förebilder, befriades 11,615 slavar, samtidigt som hundratals ordensmedlemmar fick sätta livet till i de farliga räddningsinsatserna.

Pionjärinsatser som än i dag firas genom uppmärksammandet av Sankt Raymond av Mercedarianorden och resten av den katolska kyrkan.

03 september 2020, 09:32