Sök

Barn Barn 

Pandemin: 100 miljoner nya fattiga

Den globala hälsokrisen fortsätter att producera offer och åtföljs av en allvarlig social och ekonomisk nödsituation. Världsbanken talar om 100 miljoner människor som till följd av pandemin lever i extrem fattigdom, nästan dubbelt så mång som förutspåtts hittills. Caritas internationalis säger att det var ett förväntat scenario som kräver brådskande beslut.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Fattigdomsviruset. Hur många gånger under den här pandemin har vi inte hört detta uttryck. Precis som vi har gjort framsteg mot förverkligandet av ett vaccin mot Covid-19. Läkare och forskare har varit huvudpersonerna i ett oavbrutet arbete i månader. Frågan är om politiker har ansträngt sig lika mycket har ansträngt sig lika mycket för att hitta ett annat vaccin, mot likgiltigheten. Upprepade gånger sedan pandemin bröt ut har påven påmint om att vi inte får släppa blicken från de fattiga.

Ett vaccin för alla

Upprepade gånger, som under den allmänna audiensen den 19 augusti har påven betonat att vi måste agera nu för att förändra de "sjuka sociala strukturerna" och "för att skapa ekonomi med integrerad utveckling av de fattiga och inte av välfärden". Svaret på pandemin måste därför vara tvåfaldigt. Å ena sidan, "är det viktigt att hitta ett botemedel mot ett litet men fruktansvärt virus". "Å andra sidan måste vi bota ett stort virus: social orättvisa, ojämlikhet i möjligheter, marginalisering och brist på skydd av de svagaste".

Brådskande åtgärder

"Vi har förutspått detta scenario sedan mars, det vill säga att konsekvenserna på ekonomisk nivå och vad gäller livsmedelssäkerhet kan bli ännu värre än den hälsokatastrof som är kopplad till pandemin". Detta säger Marta Petrosillo, kommunikationsansvarig för Caritas Internationalis:

Vilka är åtgärderna som måste vidtas innan det är för sent? "Först och främst inte bara uppskjutningen utan avskaffandet av de fattiga ländernas skuld, liksom ett globalt vapenstillestånd". Dessutom är det viktigt att "ta bort sanktionerna, särskilt i Mellanöstern, eftersom humanitärt bistånd och hälsohjälp måste intensifieras och garantera till alla".

De mest utsatta

"Vi står inför en allvarlig livsmedelskris. Det beräknas att i slutet av 2020 finns det 121 miljoner fler människor som riskerar att dö av hunger än förra året", avslöjar Caritas Internationalis talesman. ”Den heliga fadern har haft en profetisk röst under denna pandemi. Han har väglett oss i att vara smidiga och kreativa när det gäller att stödja de fattiga, och en väsentlig punkt som som han påminner om är att världen måste vara annorlunda efter pandemin. Han hänvisar till behovet av att läka den sociala orättvisan, inte bara Covid-19. Och särskilt tänka på de fattigaste”.

Skolans drama

Bland konsekvenserna av pandemin är att skolor har stängt och det är svårt att få tillgång till grundutbildning. Det är ett problem som man fortfarande talar för lite om. "Över hela världen har barn inte kunnat eller kan fortfarande inte gå i skolan, vilket utesluter möjligheten, särskilt i de svåraste situationerna, att bygga en bättre framtid", betonar Petrosillo. "Stängningen har lett till många problem, som större risk för hunger, utnyttjandet av barn, sexuella övergrepp och vi har också registrerat en ökning av barnäktenskap". "Återupptagandet av skolgången så snart som möjligt är en absolut prioritering".

26 augusti 2020, 08:21