Sök

Victimae Paschali laudes - påskdagens sekvens

På Påskdagen sjunger man en tusenårig sekvens som i Mässboken på svenska kallas Påsksekvensen. Det traditionella namnet är Victimae Paschali Laudes, som hänvisar till Påskens offrade lamm, Kristus, och under mässans liturgi sjungs den innan man läser evangeliet.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

Påsksekvensen har sina rötter på 1000-talet och man tillskriver den munken Wipo, som var kejsaren Konrad II:s kaplan. Andra säger att det kan vara abboten Notker Balbulus, Robert II av Frankrike kallade ”den fromme”, eller den kände psalmkompositören Adam av S:t Victor som har skrivit den.

Tillsammans med fyra andra medeltida sekvenser har Victimae Paschali Laudes bevarats i den romerska mässboken, Missale Romanum, som publicerades år 1570 efter konciliet i Trent, ett koncilium som pågick mellan åren 1545 och 1563. De andra sekvenserna är Dies Irae som sjungs under rekviemmässor och på Alla Själars dag, Stabat Mater på Marie Smärtors dag, Lauda Sion Salvatorem som man sjunger på Kristi Kropps och Blod högtid (Corpus Domini) och Veni Sancte Spiritus, på Pingstdagen. Före konciliet i Trent fanns det väldigt många sekvenser i de lokala kyrkorna och många liturgiska högtider hade sin egen sekvens. För påskhögtiden fanns det så många som 16 olika sekvenser.

 Texten i denna sekvens tonsattes med gregorianska noter, men under historiens gång har många kompositörer under renässansen och barocken, gjort sina tolkningar, bland andra Antoine Busnois, Josquin Desprez, Orlando di Lasso, Adrian Willaert, Hans Buchner, Giovanni Pierluigi av Palestrina, William Byrd och Lorenzo Perosi. Sekvensens tema återkommer i Ottorino Respighis gregorianska konsert för violin och orkester P 135 (1921), och den finns även med i Johann Sebastian Bachs kantat Christ lag in Todesbanden.

De fem sekvenserna bevarades även vid den liturgiska reformen 1970, som följde det Andra Vatikankonciliet och sjungs därför fortfarande vid de olika liturgiska högtiderna.

Den moderna svenska översättningen lyder:

Lovets offer alla trogna

ger åt det Lamm som offrats.

 

Kristus som själv var skuldlös

gav sitt liv för oss alla,

återlöste oss från våra synder.

Död och liv gick i närkamp.

Allt i häpnad höll andan.

I sin död förintade Gud döden.

 

Vad såg du, Maria,

 när du kommit till graven?

 - Jag såg den plats där han lades.

 Men han var ej där, han hade uppstått.

 

Hans huvudduk såg jag

och bindlarna som låg där.

Guds ängel sade: "Han lever,

han väntar på er i Galileen."

 

Han har uppstått. Han oss leder

från döden till livet,

och hans är makten, äran och riket.

12 april 2020, 21:55