Sök

Atombomb Atombomb 

Kärnvapen: Fortfarande 9500 stridsspetsar i militärt syfte

Användning av kärnvapen är omoralisk – Påven Franciskus appell vid sitt besök i Hiroshima riktades till hela det internationella samfundet.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vid sitt besök i Hiroshima inbjöd påven Franciskus alla troende och världsledare att reflektera över faran med kärnvapen. Marknaden med dessa vapen är fortfarande mycket välmående och många länder fortsätter att utföra kärnvapenprov i militärt syfte.

De tekniskt mest utrustade på området är USA och Ryssland och de gör respektive omkring 6185 och 6490 kärnvapenprover och dem som utförs av Kina, Frankrike och Storbritannien mellan 200 och 300.

Traktat 1968

Ett första försök att begränsa upprustningen av kärnvapen går tillbaka till 1968 med traktatet Nuclear Nonproliferation Treaty (Ntp). I detta tilläts länderna som redan hade dessa vapen, Kina, Frankrike, USA, Ryssland och Storbritannien, att ha kvar dem men att de med tiden skulle försvinna genom att man inte skulle tillverka nya. I traktatet ingick även dessa länders plikt att hjälpa andra länder med civil kärnteknologi.

“alla medlemmar i NATO liksom andra länder som är allierade med dem som innehar kärnvapen är delaktiga i denna upprustning”

Dessa avtal har inte helt och hållet respekterats och ytterligare länder som t ex Indien, Israel, Norkorea och Irak har utvecklat nya kärnvapenprojekt.

Större radioaktiv styrka

År 2000 fasthöll länderna som inledningsvis hade undertecknat traktatet sitt engagemang att totalt eliminera sina kärnvapen, men man ser nu snarare av en upptrappning. Man måste uppmärksamma att antalet kärnvapenprover har minskat sedan 80-talets 70000 till dagens 14000, men att dagens bomber har en radioaktiv styrka som är hundra gånger större än bomben i Hiroshima.

Vatican News’ Federico Francesconi har talat med forskare och expert på nukleär avrustning Giorgio Alba. Han betonar att kärnforskningen är densamma om den används för för energi och i vården av cancersjuka och den för vapenframställning. Han påpekar att västländernas upptrappning lockar ytterligare länder att i försvarssyfte bygga upp egna arsenaler. Han påminner om att alla medlemmar i NATO liksom andra länder som är allierade med dem som innehar kärnvapen är delaktiga i denna upprustning.

Kyrkans roll i nedrustningen

Francesconi sa att katolska kyrkans roll i engagemanget för nedrustningen av atomvapen är stor då de driver på världsledare att reflektera över det omoraliska i dess användning. På frågan om det finns risk för att terrorister använder sig av kärnvapen svarar han att dessa anläggningar har stora säkerhetssystem och att det därför inte är lätt för terrorister att komma till dem.

 

 

 

28 november 2019, 12:17