Sök

Heliga landet Heliga landet 

”Alleanstråden”: Kvinnor i Mellanöstern broderar hopp

Sextio kvinnor av fem olika etnier och religioner i Heliga landet har tillsammans sytt en gobeläng som avbildar Medelhavet och människans DNA. Initiativet till detta solidaritetsprojekt har tagits av den syditalienska konstnärinnan Daniela Papadia.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

En karta av Medelhavet där land och hav avskiljs med en guldtråd och bakgrunden en genetiskt karta som alla människor har gemensam till 99%. Detta är ett sömnadsprojekt som konstnärinnan Daniela Papadia har inlett och som hon tillsammans med sextio kvinnor från Heliga landet har förverkligat. Kvinnorna tillhör fem olika etnier och religioner i Heliga landet och de samlades i Jerusalem för att tillsammans brodera gobelängen på fem delar som symboliserar en konkret enhet och ett gemensamt öde.

Kvinnornas engagemang

Det har också gjorts en dokumentär om detta solidaritetsprojekt som kallas “Alleanstråden”. Kvinnorna, som är israeler, kristna palestinier, muslimer, druser och beduiner, lät filmteamet filma dem i deras vardag och medan de sydde.

“Kvinnor har en stor kapacitet att föra dialog, mötas och kommunicera, säger hon och förklarar att hon genom broderiets metafor vill låta dem laga revorna som finns i det Heliga landet.”

Papardia säger att hon ville samla just kvinnor för att det är kvinnorna som har mest att förlora i konflikter för att de är mödrar och för att deras söner inkallas i krig. Kvinnor har en stor kapacitet att föra dialog, mötas och kommunicera, säger hon och förklarar att hon genom broderiets metafor vill låta dem laga revorna som finns i det Heliga landet.

Tillsammans i Jerusalem

De sextio kvinnorna övervann språkhinder och de kulturella och religiösa barriärer genom att samarbeta i ett och samma projekt. Arbetet var intensivt och när någon av de fem grupperna kom efter hjälpte de andra till dag och och natt för att få gobelängen klar. Sedan gick de tillsammans till salesiansystrarnas kloster i Musrarakvarteret i Jerusalem där de satte ihop sitt arbete som är som en karta av Medelhavet och mänskligt broder- och systerskap.

Hopp

Gobelängen har hittills ställts ut i Palermo och Bryssel och målet är att den ska ställas ut på olika platser och berätta om hopp i det sargade Heliga landet.

Photogallery

Alleanstråden i arbete
26 september 2019, 13:20