Sök

Simone Karipuna Simone Karipuna  Historia

I Amazonas kämpar Karipuna-folket för att försvara sin mark

”Vår mark är alldeles för utsatt. Tänk er om vårt territorium ockuperades av gruvföretag. Om vi låter dessa företag gå in i en region, skapas prejudikat för dem att gå in i vilket samhälle som helst och det skulle innebära vår död.”

Cristiane Murray – Vatikanstaten övers Katarina Agorelius

Simone tillhör Karipunafolket som lever i urinvånarnas område Uaçá, Juminã och Galibi i Oiapoque, Brasilien. Territoriet ligger i den nordligaste delen av staten Amapá och gränsar till Franska Guyana. I syd ligger kommunerna Calçoene, Serra do Navio och Pedra Branca do Amapari; i väst Laranjal do Jari och i öst Atlantkusten.

Simone har talat med ‘Voce dell'Amazzonia’, Amazonas röst, som är ett projekt som leds av kommunikations-teamet för det kyrkliga pan-amazoniska nätverket REPAM i samarbete med den katolska produktionsbyrån Verbo Filmes som är bunden till Orden tillägnad det Gudomliga Ordet (Societas Verbi Divini) och jesuiternas Humanitas-institut UNICAP.

"För varje verksamhet och projekt som regeringen planerar att utveckla i våra inhemska territorier, måste vi konsulteras och få våra röster hörda. Detta är vår milstolpe” säger Simone.

I Amazonas kämpar Karipuna-folket för att försvara sin mark - Simone Karipuna

Dekretet skulle innebära folkens död

Simone berättar att folken Galibi Marworno, Palikur, Galibi i Oiapoque och Karipuna-folket har dragit slutsatsen att regeringens dekret som auktoriserar gruvdrift för den Nationella kopparreserven med dotterbolag kallat RENCA, skulle innebära döden för regionens urbefolkning. RENCA omfattar ett område om över 46.000 km2 där flera olika stammar lever.

"Detta dekret innebär risker för våra folk. Tänk er om vårt territorium ockuperades av gruvföretag. Om vi låter dessa företag gå in i en region, skapas prejudikat för dem att gå in i vilket samhälle som helst och det skulle innebära vår död” berättar Simona.

Rädsla för gruvföretagens inverkan

Simone påminner om att alla regionens folk har samlats för att samtala om och besluta hur de ska förhindra att dekretet tillämpas. Hon är orolig för att gruvföretag har fått tillstånd att installera sig i regionen och är rädd för förorening i floder och bäckar. Hon är rädd för projektens sociala konsekvenser och dem för miljön. ”Tänk er att vi har kommit fram till att det skulle innebära vår död!”.

Vår borgmästare försvarar oss

Simone sörjer regeringens enstämmiga beslut: “När vi ser dessa från grunden planerade projekten komma så plötsligt på, ska vi som är väktare och förvaltare av vårt territorium bara acceptera detta? Men vi har beslutat oss för att enade försvara oss för att när en av oss utsätts, slår det mot oss alla.” Simone understryker att det i området som RENCA omfattar, i Amapá och i norra Pará, lever inte mindre än elva identifierade ursprungsbefolkningar och med stor sannolikhet ytterligare som ännu inte är folkräknade. “Så vi har beslutat att ena våra krafter för att kämpa tillsammans. Vi ber om att bli konsulterade och respekterade. Myndigheterna måste lyssna innan de tar några beslut och innan de sänder företag till vår mark.”

10 juli 2019, 14:18