Sök

Joseph Rizk "Jag ber att Kristus ska vara centrum i mitt liv"

Vilken tror du kommer att bli den viktigaste uppgift när du vigs till präst? Känns tanken på att du aldrig kommer att kunna bilda familj eller få barn svår? Har övergreppsskandalerna påverkat dig och din vilja att fortsätta på den väg du vandrar?

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten

Joseph Rizk från Göteborg studerar för att bli präst vid det påvliga universitetet Angelicum i Rom och bor i The Venerable English College, sedan i början av hösten. I denna intervju får vi höra Joseph berätta om sin kallelseurskilning, sina tankar kring prästämbetet och huruvida de seanste övergreppsskandalerna påverkar honom och hans vilja att fortsätta på den väg han vandrar. 

14 december 2018, 14:39