Sök

Maestro Gary Graden Maestro Gary Graden 

Kan körsång vara ekumenisk? Intervju med Gary Graden

Kan kyrkomusiken vara ett medel i en ekumenisk dialog? Körledare Gary Graden berättar i en intervju med Vatican News att hans dröm är att det ska finnas körer i varje kyrka. Körledare och kyrkomusikern Gary Graden arbetar till vardags i Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka i Stockholm och leder den internationellt välrenommerade S:t Jacobs kammarkör. Han leder ofta mästarklasser i kördirigering i Italien och 2016 inbjöds han att tala vid den internationella konferensen Musik och kyrka i Vatikanen. Han värnar om en hög kvalitet på musiken och körsången i kyrkan i den heliga mässan och i församlingslivet samt i ledningen av psalmsången.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Vatican News fick glädjen att tala med Graden om kyrkomusiken som medel i en ekumenisk dialog. Han berättar även om december månads konsertprogram i sin församling.

Intervju Gary Graden

“Min dröm är att det ska finnas körer i varje kyrka”

22 november 2018, 11:37