Sök

Påven tillsammans med några av synodsfäderna Påven tillsammans med några av synodsfäderna 

Unga katoliker i Australien vädjar om klarhet i Kyrkans lära

Australiens nationella organisation för katolska studenter har nu bett ungdomssynoden att ta itu med ”tvetydigheten” i kyrkans undervisning om äktenskap, skilsmässa och mottagande av kommunion för omgifta och homosexuella.

Bénédicte Cedergren - Vatikanstaten

I ett öppet brev undertecknat av 217 unga katoliker från Australian Catholic Students Association (ACSA) skrev de att ”Vi kan inte förväntas växa och mogna i tron när det råder förvirring kring frågor som berör preventivmedel, sexualitet, gifta präster, kvinnliga präster, kommunion för skilda män och kvinnor samt icke-katoliker.”

Katolska ungdomar ber synoden om klarhet

Ordföranden för sex stora katolska universitet i Australien, skrev även under namninsamlingen, i vilken de beskrev att de äldre prästernas medvetna tvetydiga språk och otydliga ord sprider förvirring i kontroversiella frågar, trots kyrkans tydliga lära, bland ungdomar.

De 217 unga katolikerna skrev att ”regler” är en del av relationen med Jesus Kristus, och att ”när kyrkan undviker sanningen för politiskt korrekta tal är ungdomar kvar med endast ytliga banaliteter att uttrycka deras åsikter och tro. ”Denna förvirring”, skrev de, ”är inte vad unga vill ha, och behöver åtgärdas av synoden.”

Avslutningsvis skrev de unga katolikerna att, ”för att blomma i Guds paradis som Jungfru Maria gjorde, behöver vi pånyttfödas genom dopet, näras av de heliga sakramenten och beskyddas av sanningen som vi finner i Kristi kropp, kyrkan”.

19 oktober 2018, 15:08