Sök

Taggtråd Taggtråd 

Rapport om religionsfrihet i världen

I global rapport om religionsfrihet läser vi att i 16 länder tolereras allvarliga överträdelser mot religionsfriheten av regeringarna. Rapporten har framtagits av USA:s internationella kommission för religionsfrihet (USCIRF).

Den mest begränsade religionsfriheten benämns Tier 1 i rapporten som nämner 16 stater med den hårdaste nivån på förtryck: Myanmar, Centralafrikanska republiken, Kina, Eritrea, Iran, Nigeria, Nordkorea, Pakistan, Ryssland, Saudiarabien, Sudan, Syrien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan och Vietnam.

Ett Tier 1-land, är enligt rapporten, ett ”land där regeringen tolererar, eller engagerar sig i, särskilt allvarliga brott mot religionsfrihet, vilket innebär att det rör sig om systematiska, pågående och kraftiga brott”.

Ytterligare 12 länder listas som Tier 2: Afghanistan, Azerbajdzjan, Bahrain, Kuba, Egypten, Indien, Indonesien, Irak, Kazakstan, Laos, Malaysia och Turkiet. Tier 2 definieras av USCIRF som "länder där de överträdelser som regeringen deltar i eller tolererar är allvarliga och som kännetecknas av åtminstone en av ovannämnda karaktärer:  systematiska, pågående eller kraftiga.

Dessa länder, skriver USCIRF, "representerar de platser med de mest tryckande religionsfrihetsproblemenen världen över".

En tredje kategori rapporten uppmärksammar är gäller ickestatliga aktörer: islamiska staten, talibanerna i Afghanistan och Al-Shabaab i Somalia.

Myanmar, Kina, Iran och Sudan har funnits med i varje årsrapport sedan den första år 1999.

Utav de 16 ovan nämnda Tier 1 länder är sju även de länder där krisnta är ”extremt förföljda” enligt Open Doors, World Wathch List: Nordkorea, Pakistan, Saudiarabien, Sudan, Syrien, Eritrea, Iran, Nigeria. Utav dessa länder ligger Nordkorea främst i förföljelsen mot kristna sett till både förtryck och våld, medan Pakistan är det land där de kristna utsätts för mest våld.

Varje år listar Open Dors de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som värst. Enligt deras granskning dödades minst 3 066 kristna i världen för sin tros skull under rapporteringsperioden för WWL 2018. WWL skiljer på två typer av förföljelse: förtryck och våld.

04 september 2018, 12:46