Sök

Noder Teresa Noder Teresa 

Moder Teresa om abort som största hotet mot fred

Idag firar den katolska kyrkan heliga moder Teresa av Calcutta. Hon avled 87 år gammal den 5 september 1997. För två år sedan helgonförklarade påven Franciskus henne på Petersplatsen. I sitt uppmärksammade tal i samband med att hon tog emot Nobels fredspris 1979, talade moder Teresa om abort - med ord som fortfarande är aktuella.

Det är närmare 40 år sedan Moder Teresa fick ta emot Nobels fredspris, den 11 december 1979, i Oslo. Orädd och rättframt berättade moder Teresa om hennes och Barmhärtighetssystrarnas arbete, och gjorde en bit in i talet en samhällsanalys i vilken ho belyser vikten av att föräldrar välkomnar och tar hand om sina barn. Hon beskrev då abort som ett stort hot mot freden idag. Hennes intensiva önskan är att världen ska bidra till att varje barn - fött eller ofött - ska vara ett önskat barn. 

…. ”Vi talar här om fred. Det är detta som bryter freden, men jag känner att den mäktigaste fredsförstörande kraften i dag är abort, eftersom det är ett direkt krig, ett direkt dödande som görs av mamman själv. Och vi läser i Bibeln, för Gud säger det väldigt tydligt: Även om en mamma kan glömma sitt barn – och jag kommer inte att glömma er – har jag fram mejslat dig i min handflata. Vi har blivit frammejslade i Hans handflata, så nära Honom har det ofödda barnet blivit utformat i Guds hand. Och det som slår mig mest, är början av den meningen, att även om en mamma skulle kunna glömma – det är omöjligt, men även om hon skulle kunna glömma – så glömmer jag inte dig. Och i dag är det största sättet – det största sättet att förstöra fred är abort. Och vi som står här – våra föräldrar ville ha oss. Vi skulle inte vara här om våra föräldrar hade gjort det mot oss. Våra barn vill vi ha och vi älskar dem, men vad händer med de miljoner andra? Många människor är väldigt, väldigt bekymrade över barnen i Indien, över barnen i Afrika där manga dör, kanske av näringsbrist, hunger osv, men miljontals dör med avsikt pga. att mamman väljer det.

 

Och det är detta som är det största hotet mot fred i dag. För om en mamma kan döda sitt eget barn – det som kvarstår är att jag dödar dig och du dödar mig – det finns ingen skillnad. Och detta vädjar jag om i Indien, jag vädjar om det överallt: låt oss ta tillbaka barnet, och i år är det barnets år: vad har vi gjort för barnet? I början av detta år talade jag överallt och sade: låt oss göra detta år till det år när vi gör vartenda barn, fött och ofött, önskat. Och i dag är det mot slutet av året, har vi verkligen gjort barnen önskade?

Jag skall berätta något skrämmande: vi slåss mot abort genom adoption, vi har räddat tusentals liv, vi har gett information till alla kliniker, till sjukhusen, polisen – snälla, förstör inte barnet, vi tar det i stället. Så varje timme på dagen och på natten är det alltid någon, vi har ganska många ogifta mammor – säg till dem kom, vi tar hand om dig, vi tar barnet ifrån dig, och vi hittar ett hem till barnet. Och vi har oerhört stor efterfrågan från familjer som inte har egna barn, det är Guds välsignelse för oss."

(Copyright © The Nobel Foundation 1979, översättning: Respekt)

05 september 2018, 11:37