Sök

Mariasanktuariet i Knock i Irland Mariasanktuariet i Knock i Irland  

Påven besöker Mariasanktuariet i Knock

Under sin apostoliska resa till Irland mellan den 25-26 augusti besöker påven Franciskus på söndagen Mariasanktuariet i Knock. I denna lilla by uppenbarade sig Jungfru Maria den 21 augusti 1879 för en liten grupp landsortsbor.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

På söndag kommer påven Franciskus göra det som miljontals irländare har gjort under nästan ett och ett halvt sekel. Vallfärda till Knock. Det katolska Irlands marianska hjärta slår i denna lilla stad som ligger i den nordvästra delen av landet, i Mayo County, ett område som även är kopplat till Irlands skyddshelgon, St. Patrick.

Mariauppenbarelsen för 139 år sedan

Den 21 augusti 1879 såg 15 personer mellan 5 och 75 år Jungfru Maria uppenbaras vid församlingskyrkans gavel. Bredvid henne stod Evangelisten Johannes  och den helige Josef, liksom ett lamm och ett krucifix som stod på ett altare. Det hällregnade men den lilla skaran stannade vid uppenbarelsen och bad rosenkransen under två timmars hällregn. Inget ord uttalades i uppenbarelsen, och plötsligt försvann de i tystnad. På platsen under visionen förblev marken torr, trots regnet.

Miljontals pilgrimer till Knock

Några veckor efter den underbara händelsen som var omskakande för hela Irland utsåg kyrkan en kommission som efter förhör förkunnade uppenbarelsen som trovärdig. Sedan dess besöker varje år över en och en halv miljon troende sanktuariet, som även kallas Knock Muire – Marias kulle, främst mellan maj och oktober. När påven Pius XII proklamerade ett Marianskt år 1954 kröntes Mariastatyn i Knock efter påvens uttryckliga vilja.

Johannes Paulus II:s bön 1979

Den första påven att besöka Irland var Johannes Paulus II, år 1979, och under sin resa vallfärdade även han till Knock där han fick tillfälle att möta och välsigna sjuka.

Under sitt långa tal vid det tillfället nämnde påven Johannes Paulus II konflikterna som pågick i Nordirland mellan protestanter och katoliker. Påven sa då:

O Moder, får vi vara tysta inför det vi finner mest smärtsamt, och som ofta får oss att tappa modet? På ett särskilt sätt anförtror vi nu dig detta stora sår som plågar vårt folk, i hopp om att dina händer ska kunna bota och läka det. Vi är alla måna om de unga som är involverade i de blodiga våldshandlingarna i hämnd och hat. Moder, överge inte dessa unga hjärtan. Stanna hos dem i deras mörkaste timmar, när vi inte kan ge dem råd eller hjälpa dem. Moder, skydda oss alla och särskilt de irländska ungdomarna från att fyllas av fiendskap och hat. Lär oss att tydligt skilja på vad vi gör av kärlek till vårt land från vad som bär avtrycket av förstörelse och Kains märke. Låt oss förstå att dåliga medel aldrig kan föra något gott med sig, att varje mänskligt liv är heligt, att mord är mord, oavsett vad orsaken eller syftet är. Rädda de som bevittnar dessa hemska händelser, från en annan fara: att leva ett liv utan ett kristet ideal eller i strid med moralprinciperna.”

23 augusti 2018, 12:56