Sök

Möte mellan patriarkerna i Fanar 2014 Möte mellan patriarkerna i Fanar 2014 

Kirill möter Bartholomeus I i slutet av augusti

Moskvas rysk ortodoxa patriark kommer att besöka den grekisk ortodoxa patriarken Bartholomeus I av Konstantinopel, för att tala om frågor av gemensamt intresse. De båda patriarkaten meddelar att mötet ska äga rum vid det ekumeniska patriarkatets säte i Istanbul, i slutet av augusti.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten 

"Det finns förutsättningar som inger hopp om att detta möte kommer att vara en mycket positiv händelse, vilket bidrar till att förbättra relationerna mellan Konstantinopel och Moskvapatriarkatet, liksom att de interortodoxa banden stärks i allmänhet”, sa fader Nikolay Danilevich, vice ordförande för avdelningen för externa ecklesiastiska förbindelser vid den ukrainska ortodoxa kyrkan i Moskvas patriarkat.

Tidigare möten

Vice ordförande för avdelningen för externa ecklesiastiska förbindelser vid Moskvas patriarkat, fader Nikolay Balashov, begränsar sig till att säga att mötesagendan fortfarande måste diskuteras. I juli besökte en delegation från Konstantinopel Moskva, och blev mottagen av Kirill, vilket nu ligger till grund för det kommande toppmötet.

Det föregående mötet mellan Bartholomeus I och Kirill var i januari 2016 under de ortodoxa primaternas gemensamma bön som hölls i Chambesy, i Schweiz. De två patriarkerna har träffat varandra vid åtminstone fyra andra tillfällen, i mars 2014 i Istanbul, i oktober 2013 i Podgorica, i maj 2010 i Moskva och i juli 2009 på Phanar.

10 augusti 2018, 09:52