Sök

Sankt Franciskus av Assisi Sankt Franciskus av Assisi   (© Musei Vaticani)

Fasta som helige Franciskus fram till ärkeängeln Mikaels fest

I sitt brev till Guds folk uppmanar den helige fadern Franciskus oss att ägna oss åt "ånger, bön och fasta, som Herren befaller". Påven citerar det kända ordet från evangelierna: "Men den sorten av demon drivs bara ut genom bön och fasta" (Matt 17:21).

Benjamin Ekman - Vatikanstaten 

De nya avslöjanden som vi mötts av, om övergrepp och en klerikal tystnadskultur, har skapat förtvivlan, sorg och ilska i många katolska hjärtan denna sommar. Skandalerna har följt varandra tätt. Den nu f.d. kardinal Theodore McCarrick avstängdes från att utöva sitt ämbetet eftersom den heliga Stolen och New Yorks ärkestift dömde honom för att ha övergripit sig på en ung man. Detta utlöste en flodvåg av vittnesbörd om en djupt korrupt kultur som omgett denne kyrkofurste.

Många i kyrkan har verkligen fått nog nu. Men om vi inte ska ge upp och ge efter för uppgivenhet och misströstan måste vi alla inse att botgöringen och den konkreta kampen mot övergreppen angår oss alla, vi som är Kyrkan. En konkret praktik som nu fått uppmärksamhet och som många ansluter kring är den bön- och fastepraxis som den helige Franciskus ägnade sig åt varje år som förberedelse för den helige ärkeängeln Mikaels fest. De fyrtio dagarna mellan den saliga Jungfru Marias upptagning till himlen den 15 augusti och ärkeängeln Mikaels fest den 29 september drog helgonet sig undan på ett berg, i tystnad och bön. Det var under en sådan fastetid år 1224 som han fick ta emot Kristi sår på sin egen kropp – stigmata.

Låt oss på de olika små och stora sätt som vi förmår lyda påve Franciskus uppmuntran att ägna oss åt bot, gottgörelse, bön, tårar och konkreta handlingar för Kyrkans rening. Låt oss följa hans namnes exempel, den helige broder Franciskus av Assisi, och under de kommande veckorna be den helige ärkeängeln Mikael om hans beskydd i striden mot de mörka krafter som sargar Kristi kropp – alltför ofta krafter som verkar inom Kyrkan. Låt oss bära såren i solidaritet med de som lider. Herren sa till den helige Franciskus: "Gå och bygg upp min kyrka!" Vår tid behöver detta lika mycket, om inte mer, än hans. Låt oss under dessa kommande veckor be:

- Om förbarmande över och helande för alla offer för sexuella övergrepp utförda av kyrkans män.

- Att förövarna och de som beskyddat dem, aktivt eller genom feghet och tystnad, omvänder sig från sina synder mot Gud och sina medmänniskor.

- Som gottgörelse för de synder och övergrepp som begåtts.

Förslagsvis kan man välja att under denna böne- och fasteperiod avstå från någon mat (t.ex. kött) och/eller ägna sig åt en fokuserad bön för dessa intentioner. Varför inte be en daglig Barmhärtighetens rosenkrans eller dagligen be den kända bönen till ärkeängeln Mikael:

Helige ärkeängel Mikael, 

försvara oss i striden, 

var vårt värn emot djävulens snaror och ondska. 

”Må Gud betvinga honom,” därom ber vi ödmjukt, 

men du, de himmelska härskarornas furste, 

kasta med Guds kraft ned till helvetet, 

Satan och de andra onda andarna 

som irrar omkring på jorden för att fördärva själarna.

Amen.

20 augusti 2018, 20:04