Sök

Madonnina_10aem.jpg

Sedan 65 år vakar Madonnan på Monte Mario över Rom

Elisabet Saso - Vatikanstaten 

I januari 1944 landsteg de allierade i staden Anzio som ligger omkring sex mil från Rom. Tyskarna drog sig tillbaka och amerikanarna avancerade mot Rom som fortfarande kontrollerades av tyskarna. Det rådde stor fruktan om en avgörande strid som skulle drabba hela staden. Det året firade sanktuariet Vår Fru av den Gudomliga Kärleken sin högtid den 28 maj och påven Pius XII uppmanade alla romare att be till Jungfru Maria och anförtro sig åt henne så att Rom skonades  från våldet.

Roms folk enades i ett löfte

Bland dem som hörsammad påvens ord var vänner och f.d. elever till don Orione, som Giovanni Battista Montini, d.v.s. den framtida påven Paulus VI. “Men vill ni avge det heliga löftet eller vill ni att staden skall göra det”, frågade han och svaret var enhälligt, hela staden skulle involveras. På så vis begav sig ungdomarna i kongregationen som hade grundats av don Orione ut på Roms gator och samlade in 1.100.000 namnteckningar. Den långa listan sändes till Vatikanen och inom få dagar kom klarsignalen. Den 4 juni 1944 avgavs det heliga löftet i Sant´Ignazio kyrkan. Staden skonades från våldet och folket skulle inte glömma att verkställa de löften som gett till Vår Fru Salus Populi Romani.

Hundratals gatubarn räddades

Följande söndag begav sig påven Pius XII till Sant´Ignazio kyrkan för att tacka Jungfru Maria. “Vår Obefläckde Moder har ännu en gång räddat Rom  från mycket svåra faror”, framhöll han. Med hjälp av Försynen började man verkställa löftet som hade gjorts, hjärtats omvändelse, en välgörenhetshandling och ett kulttecken. Den amerikanske generalen Mark Clark ringde direkt till statssekretariatet i Vatikanen och talade om den svåra situationen för många ensamma barn som strövade omkring på Roms gator. På så vis involverades don Oriones kongregation som fick två strukturer till förfogande för att ta hand om hundrratals föräldralösa och funktionshindrade barn.

Insamling till staty

Kongregationens ungdomar begav sig ut i  hela staden för att skaffa så mycket material som möjligt för förverkligandet av en staty tillägnad Jungfru Maria efter det att skulptören Arrigo Minerbi hade sagt att “om ni ger mig koppar kommer att göra en mycket fin staty”. En stor staty som vakade över staden Rom blev det tecken på kult som för att verkställa hela löftet.

Don Orione räddade judisk konstnär

Minerbi som hade räddats från razzian av judar i oktober 1943, tack vare don Oríone kongregationen, accepterade med stor entusiasm uppdraget att skapa statyn. Men i det ögonblick som han skulle göra Madonnans ansikte undrade han “vilka drag skall det ha?”.  Han tänkte då på vad folk brukar säga, att de förstfödda liknar modern, och beslöt att inspireras av den Heliga Svepdukens ansikte. Den nio meter höga statyn har en hand utsträckt mot himmelen och den andra framåt. Sedan den 4 juni 1953 står den på kullen Monte Mario. Den är mycket vacker och strålande för att den skall vara sedd medan den fortsätter att vaka över den eviga staden och dess folk.

05 juni 2018, 14:57