Sök

Flyktingar i Somalia Flyktingar i Somalia 

Somalia. Översvämningar drabbar flyktingarna

Apostolisk administrator i Mogadishu och biskop av msgr. Giorgio Bertin berättar att det efter en hård torka i Somalia i tre till två år regnar varje dag sedan slutet av mars. Översvämningarna skördar liv och jordbruksmarker förstörs.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

“Msgr. Bertin: Landet måste pånyttfödas”

Radikala rörelser som Shabaabhar ockuperat nomadfolkens mark och en stor befolkning har tvingats fly och lämna sina djur. Msgr. Bertin berättar att det handlar om omkring 2 miljoner internflyktingar i Somalia.

Kyrkans hjälpsändningar 

Den lokala kyrkan sänder genom bland andra organisationer Caritas Somalia livsmedel till folken i de drabbade områdena.

Msgr. Bertin säger att landet måste pånyttfödas, för att om floderna svämmar över beror det på att man inte har förebyggt detta genom dammar som stannar upp vattenflödena när regnperioden kommer.


 

04 maj 2018, 13:06