Sök

Skapelsen Skapelsen 

Internationella dagen för biologisk mångfald : Människans framtid står på spel

Internationella dagen för biologisk mångfald firas sedan 25 år 22 maj. I sin encyklika Laudato Sì, på svenska Lovad vare du utgiven av Veritas förlag, ägnar påven Franciskus ett stor utrymme vikten av att bevara den biologiska mångfalden i världen.

Katarina Agorelius – Vatikanstaten

“Varje år konstateras att tusentals växt- och djurarter försvinner, arter som vi aldrig kommer att känna till, som våra barn aldrig kommer att kunna se, därför att de har gått förlorade för alltid.” (LS 33) skriver påven Franciskus i sin encyklika Laudato Sì angående omsorgen om vårt gemensamma hem som publicerades 24 maj 2015.

Internationella dagen för biologisk mångfald 

Internationella dagen för biologisk mångfald instiftades av FN 1993. Enligt Institutet för allmänhetens skydd och högre miljöforskning i Italien, Ispra, är 765 arter utrotade sedan 1500-talet varav 79 däggdjur, 145 fåglar och 36 groddjur. Till 75% beror detta på överdriven exploatering av arter, förstörelse av livsmiljöer för infrastrukturer eller för att skapa nya fält för jordbruk samt på intensivt jordbruk. Andra orsaker är föroreningar och införande av främmande ”invasiva” arter.

“Påven Franciskus talar ofta om att ekonomi, liksom ekologi ska handla om att ta hand om vårt gemensamma hem”

“Om vi fortsätter så här, kommer vi att i slutet av seklet se en tredjedel av alla arter försvinna” berättar salesianpater Joshtrom Kureethadam vid den påvliga avdelningen för integrerad mänsklig utveckling för Vatican News. “Jag påminner – fortsätter han – om det som Albert Einstein ofta sa redan för 100 år sedan: Om bina försvinner, försvinner mänskligheten på sex, sju år. Påven skriver i Laudato Sì 32: ”Förlusten av skogar och skogsmarker innebär förlust av arter som kan komma att utgöra extremt viktiga tillgångar i framtiden, inte bara när det gäller föda utan också för att bota sjukdomar och inom andra användningsområden.”

Skapelsens mångfald lär ut respekt

Tebaldo Vinciguerra, vid avdelningen för integrerad mänsklig utveckling understryker att kontemplationen över denna fantastiska mångfald av skapelser tillåter oss att även fördjupa förståelse och respekt. Påven Franciskus talar ofta om att ekonomi, liksom ekologi ska handla om att ta hand om vårt gemensamma hem.

 

24 maj 2018, 10:20