Sök

Detalj i Peterskyrkan Detalj i Peterskyrkan  

Ledning, tröst och renade avsikter - Be pingsttidens antika böner!

I sin pingstpredikan uppmuntrade den helige fadern oss att börja varje dag med att anropa den Helige Ande. Han föreslog att vi när vi vaknar ska be: "Kom, Helige Ande, kom in i mitt hjärta, kom till min dag." Denna dagens första intention inbjuder Guds Ande att verka i vårt liv och upptända vår kärlek.

Benjamin Ekman - Vatikanstaten 

Åtminstone sedan 400-talet har Kyrkan i Rom firat faste- och bönedagar veckan efter Pingst. Dessa dagar hör till de så kallade "kvatemberdagarna" som sedan fornkyrklig tid helgat de fyra årstiderna och bett om Guds beskydd och välsignelse i årets växlingar. I Sverige kan vi se ett spår av dessa dagar i den berömda Bondepraktikan, där de kallas "tamperdagar":

Onsdagen efter Aske vi tamperdagar få,

Onsdag i Pingesdag vecka likaså.

Onsdagen efter helge Kors Fest,

Onsdagen efter Lucie kommer Tamperdag visst.

Pingstens tidigare oktav

Onsdagen efter pingstdagen, som i likhet med jul och påsk tidigare hade en oktav, bad man åtminstone från och med 800-talet och fram till vår tid denna kollektbön i mässan:

Herre, sänd Tröstaren att lysa upp vårt mörker och enligt Jesu stora löfte leda oss till hela sanningen. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Denna bön blev en av sju kollektböner till den helige Ande som präster uppmuntrades (inte minst från och med Pius V missale från 1570) att be innan de firade den heliga Mässan. De finns tolkade till svenska i Stockholms katolska stifts bönbok Oremus (s. 263-264). Dessa böner är uråldriga mönster vi kan följa i vår  morgonbön om vi vill följa påvens uppmaning om att åkalla Andens närvaro och ljus.

Andens gåvor för kristen enhet

En annan av dessa sju böner var ständigt på den helige Filippo Neris läppar, enligt hans vänner. Den kan vi be dessa dagar då vi lever i ljuset från pingstfesten och snart ska fira detta andefyllda helgons fest nu på lördag den 26 maj:

Gud, för vilken alla hjärtan är uppenbara, alla önskningar kunniga och inga hemligheter fördolda, rena våra avsikter med din helige Andes upplysning, så att vi fullkomligt älskar dig och värdigt förhärligar ditt heliga namn.

Denna bön är dessutom en fast del av den anglikanska liturgi som genom det av Benediktus XVI upprättade anglikanska ordinariatet numera bidrar till den katolska kyrkans liturgiska mångfald. Vi kan be denna bön för kristen enhet och för att de Andens gåvor som uppstår överallt inom kristenheten ska förenas och kunna ge sina bidrag till Kyrkan.

Gamla böner med aktuella intentioner

Den sista av de sju bönerna riktar sig till vår Herre och ber honom om en ständigt aktuell nåd: om ett upplyst samvete och att få vara en värdig mottagare av Kristus i hans Allraheligaste sakrament:

Kom, Herre Jesus, gör vårt samvete rent och bered våra hjärtan och kroppar till värdiga boningar åt dig. Du som lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Låt oss tillsammans följa påvens råd och be för oss själva och för Kyrkan om de viktiga böneämnen som nämns i dessa gamla slitstarka böner: om Andens ledning och tröst, om att bli ledda till Sanningen, om kristen enhet och renade avsikter och samveten.

23 maj 2018, 11:33