Sök

President manduro talar inför valet President manduro talar inför valet  

Venezuelas biskopar om den politiska och humanitära krisen

Den venezolanska biskopskonferensen har publicerat ett uttalande angående den politiska och humanitära krisen som landet upplever sedan månader tillbaka. Biskoparna anser att presidentvalet som var planerat till den 20 maj skall uppskjutas och hållas under årets sista kvartal.

Elisabet Saso - Vatikanstaten 

Biskoparna erinrar om att inflationen sedan januari har ökat fattigdomen bland befolkningen. Den generaliserade bristen på offentliga tjänster i hela landet gör livet svårare. Och allt detta sker inför regeringstjänstemännens förvånansvärda likgiltighet att lösa dessa problem. Dessutom ökar sjukdomarna på grund av den okontrollerbara uppkomsten av epidemier och sjukdomar hos den sårbaraste befolkningen, vilket framhäver bristen  på mediciner.

Biskoparna uppmanar till ansvar

De venezolanska biskoparna fäster även uppmärksamheten på problemet som rör emigrationen som blir allt mer omfattande och drabbar alla sociala grupper. På grund av alla dessa orsaker riktar biskoparna en trängande appell till landets styrande om att vara medvetna om sitt ansvar för alla dessa problem och att lyssna på befolkningen. Biskoparna uppmanar om att underlätta sökandet efter politiska lösningar som stoppar alla missförhållanden innan de uppnår okontrollerade proportioner.

Mycket står på spel 

De venezolanska biskoparna erinrar alla invånare om att de måste bli medvetna om att existensen av en fri, broderlig och demokratisk nation i detta ögonblick står på spel. Slutligen erinrar de om att det med hoppet och trons kraft är möjligt att utföra solidaritetshandlingar.

25 april 2018, 11:24