Sök

Malariavård på barnsjukhus Malariavård på barnsjukhus  

Internationella Malariadagen – Kongo hårt utsatt

Den 25 april är den internationella malariadagen. Med sina 24 miljoner fall av malaria står Demokratiska republiken Kongo på andra plats i Afrika vad gäller spridningen av malaria. Kongo fortsätter att leva i en mycket instabil situation, men trots detta är det inte konfliktens våld som orsakar det största antalet dödsoffer utan näringsbristen och dess följder.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

Malarian och livsmedels osäkerhet skördar massor av dödsoffer, framförallt barn. Den kroniska undernäringen försvagar immunförsvaret och så drabbas man lättare av endemiska sjukdomar, främst malarian.

Brist på utbildad personal 

En flicka som är elev vid institutet för sjuksköterskevetenskap i Kinshasa berättar att området där institutet ligger i detta ögonblick inte berörs av våldet, men att man är redo att rycka in i landets alla områden där det är nödvändigt. En sjuksköterska som har utbildats på detta institut finner snabbt arbete, säger hon. I landets sjukvårdssystem råder det brist på utrustning och läkemedel, men framförallt på utbildad personal som är nödvändig för att förbättra sjukvården.

Läkemedel effektiva men dyra 

Patienterna har inte råd att söka vård. Mot malarian finns det effektiva läkemedel. Om sjukdomen behandlas i tid minskar komplikationerna, men de höga priserna på läkemedel gör det inte möjligt för folk söka vård. I väntan på tillgängliga läkemedel satsar dessa sjuksköterskor  på undervisningen och förebyggandet av sjukdomar. Man försöker att sprida medvetenheten om vikten av en del vanor för att förebygga malaria, så att varje familj förstår betydelsen av att skydda sig och att söka läkare vid de första sjukdomssymptomen.

23 april 2018, 18:00