Sök

Troende kvinna ber under Långfredagen i Pakistan Troende kvinna ber under Långfredagen i Pakistan  

Hoppfulla politiska steg i Pakistan

Den 62-årige Anwar Lal Dean är den förste kristne senatorn i Sindh-provinsen i Pakistan. Tillsammans med honom valdes i mars en kvinnlig senator i Sindh, Krishna Kohli, som tillhör daliterna. Närvaron av två representanter för minoritetsgrupperna i den pakistanska senaten är ett uppmuntrande tecken för de religiösa minoriteterna.

Elisabet Saso - Vatikanstaten

De pakistanska biskoparna har framfört sina gratulationer. Under ett möte med drygt 200 personer i Karachi framhöll ärkebiskopen Coutts att det är ett glatt ögonblick för det kristna samfundet i Karachi. “Vi uppmuntrar den kristna senatorn att troget fortsätta sitt arbete för förbättringen och utvecklingen av regeringen, landet och det kristna samfundet”; säger msgr Coutts.

Katolska biskoparna gläds

Anwar Lal Dean som sedan drygt 30 år är medlem av Pakistan Peoples Party har i partiet ägnat sig åt de religiösa minoriteterna och  i 15 år haft olika politiska uppdrag. Det är första gången som hans parti väljer en kristen för platsen i senaten som reserveras åt de religiösa minoriteterna i provinsen Sindh. Anwar Lal Dean tackar ledarna i partiet för deras beslut. Biskopen Shukardin som leder Hyderabads stift uttrycker sin uppskattning för partiets modiga val och hoppas att det även kommer att uppmumtra många kristna ungdomar att engagera sig aktivt i politiken i Sindh-provinsen.

Förvåning över nya senatorerna 

Krishna Kohli är den första hinduiska dalitkvinnan som har blivit kvinnlig senator. Även hon tillhör Pakistan Peoples Party och är en aktivist som är engagerad i försvaret av kvinnornas rättigheter. Valet av dessa två senatorer som tillhör mionoritetsgrupper har väckt förvåning i Pakistan och många observatörer har lovordat paritet för att bland sina kandidater ha valt personer som tillhör samhällets marginaliserade grupper.

 

18 april 2018, 12:05