Sök

Traditionis custodes: vanhan messun uudet säännöt  Traditionis custodes: vanhan messun uudet säännöt  

Traditionis custodes: vanhan messun uudet säännöt

Paavi Franciscuksen motu proprion (”omasta aloitteesta”) muodossa julkaistu apostolinen kirje Traditionis custodes määrää piispoille suuremman vastuun vanhan messun vietosta.

Emil Anton – Vatikaani  

Paavi Franciscuksen 16. heinäkuuta julkaisema apostolinen kirje Traditionis custodes määrittää uudelleen niin sanotun vanhan messun eli vuoden 1962 messukirjan mukaisen messun viettoa roomalaisessa riituksessa. Koska piispat ovat kirkon ykseyden näkyvä perusta ja vastuu hiippakuntien liturgisesta elämästä kuuluu heille, vuoden 1962 Missale Romanumin käytön auktorisointi kuuluu niin ikään piispoille. Piispojen on varmistuttava siitä, että heidän hiippakunnissaan vanhaa messua viettävät ryhmät eivät hylkää Vatikaanin II kirkolliskokousta ja sen innoittamaa liturgista uudistusta.  

Piispojen on myös osoitettava vanhan messun vietolle paikka, joka ei ole seurakuntakirkko. Piispan tehtävä on myös nimittää vanhaa messua viettävä pappi, jonka tulee osata hyvin latinaa ja jonka sydämessä tulee olla kauniin liturgian viettämisen lisäksi huoli sieluista ja kirkollisesta yhteydestä. Piispojen ei tule enää auktorisoida uusia vanhaa messua viettäviä ryhmiä.  

Uuden motu proprion jälkeen vihittävien pappien, jotka haluavat viettää vanhaa messua, on pyydettävä siihen lupa piispaltaan, jonka tulee konsultoida Pyhää istuinta. Tähän asti vanhaa messua viettäneiden pappien tulee pyytää piispaltaan lupaa vanhan messun viettämisen jatkamiseen. 

Motu proprio -asiakirjan ohella paavi Franciscus julkaisi piispoille suunnatun selittävän kirjeen. Siinä paavi toteaa, että päätös perustuu Uskonopin kongregaation vuonna 2020 tekemään kyselyyn, jossa piispoilta kysyttiin mielipiteitä paavi Benedictus XVI:n vuonna 2007 julkaiseman motu proprion Summorum Pontificum soveltamisesta. Vastaukset paljastivat surullisen tilanteen, joka pakotti paavin toimimaan.  

Vaikka paavi Franciscus suree liturgisia väärinkäytöksiä kautta linjan, vuoden 1962 Missale Romanumin käyttöön on usein liittynyt koko liturgisen uudistuksen ja Vatikaanin II kirkolliskokouksen hylkääminen. Tähän on liittynyt perusteeton ja kestämätön väite, jonka mukaan Vatikaani II petti tradition ja ”tosi kirkon”. Paavin mukaan konsiilin epäileminen on sen isien intentioiden epäilemistä ja viime kädessä kirkkoa johtavan Pyhän Hengen epäilemistä.    

Samoin kuin paavi Pius V kumosi aiempia messumuotoja ja auktorisoi ainoastaan yhden Missale Romanumin latinalaiselle kirkolle, samoin paavi Franciscus kumoaa nyt tätä motu propiota edeltävät normit ja luvat. Pyhien paavien Paavali VI:n ja Johannes Paavali II:n auktorisoimat liturgiset kirjat ilmaisevat roomalaisen riituksen lex orandin, rukouksen lain.  

 

16 juli 2021, 21:00