Sök

Uskonopin kongregaatio Uskonopin kongregaatio 

Uskonopin kongregaatio: kirkko ei voi siunata samaa sukupuolta olevien liittoja

Uskonopin kongregaation julkaiseman asiakirjan mukaan kirkko ei voi siunata samaa sukupuolta olevien välisiä liittoja.

Emil Anton – Vatikaani 

Kirkko ei voi siunata samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä liittoja, toteaa Uskonopin kongregaation julkaisema  vastaus epäilykseen (Responsum ad dubium), joka nousi ”eräissä kirkollisissa konteksteissa” tehdyistä suunnitelmista ja ehdotuksista. 

Asiakirjan mukaan kirkollinen siunaus on sakramentaali, eikä ole sallittua siunata pysyviäkään suhteita, joihin kuuluu avioliiton (ts. miehen ja naisen purkamattoman ja suvunjatkamiselle avoimen liiton) ulkopuolista seksuaalista kanssakäymistä. 

Sen sijaan yksittäisiä homoseksuaalisesti suuntautuneita henkilöitä, jotka osoittavat halua elää kirkon opettaman Jumalan suunnitelman mukaisesti, voidaan siunata.  

Uskonopin kongregaation asiakirja toteaa paavi Franciscusta siteeraten, että Jumala ”ei koskaan lakkaa siunaamasta maailmassa vaeltavia lapsiaan, sillä ’me olemme Jumalalle tärkeämpiä kuin kaikki synnit, joita voimme tehdä’”. Jumala siunaa syntisiä ihmisiä, mutta ei syntiä: hän “ottaa meidät sellaisina kuin olemme, muttei koskaan jätä meitä sellaisiksi kuin olemme”. 

Asiakirjan on allekirjoittanut Uskonopin kongregaation prefekti, kardinaali Luis Ladaria ja saman kongregaation sihteeri, arkkipiispa Giacomo Morandi. Allekirjoittaneet toteavat, että paavi Franciscusta on informoitu asiakirjan sisällöstä ja että hän on antanut suostumuksensa sen julkaisemiseen.  

Helmikuun 22. päiväksi päivätyn asiakirjan rinnalla julkaistiin 15. maaliskuuta päivätty kommentaari. Sen mukaan asiakirjassa on keskeistä erottelu ihmisten ja liittojen välillä. Negatiivinen vastaus samaa sukupuolta olevien välisten liittojen siunaamiseen ”ei implikoi ihmisten tuomitsemista”. 

Kommentaari toteaa myös, että kyse ei ole vain samaa sukupuolta olevien liitoista – ikään kuin vain ne olisivat ongelma – vaan ”mistä tahansa liitosta, jossa seksuaalisuutta harjoitetaan avioliiton ulkopuolella”. Tällainen seksuaalisuuden harjoittaminen on kirkon ikiaikaisen opetuksen mukaan ”moraalisesta näkökulmasta laitonta”. 

16 mars 2021, 12:44