Sök

Kardinaali Kurt Koch Kardinaali Kurt Koch 

Ekumenian käsikirja piispoille

Paavillinen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto on julkaissut katolisen kirkon piispoille tarkoitetun ekumeenisen käsikirjan.

Emil Anton – Vatikaani  

Paavillinen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto on julkaissut katolisen kirkon piispoille tarkoitetun ekumeenisen käsikirjan (”Vademecum ecumenico”). Julkaisu liittyy siihen, että tänä vuonna on tullut kuluneeksi 60 vuotta Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston perustamisesta ja 25 vuotta paavi Johannes Paavali II:n kuuluisasta ekumeniaa käsittelevästä kiertokirjeestä Ut unum sint.  

Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston puheenjohtaja, kardinaali Kurt Koch totesi käsikirjaa esitellessään, että piispalla on velvollisuus edistää ekumenian asiaa. Kyseessä ei ole vapaaehtoinen aktiviteetti vaan itse piispanviran velvoite. Käsikirjan mukaan katolilaisten ”ei ole odotettava, että muut kristityt lähestyisivät heitä”, vaan heidän on ”aina oltava valmiina ottamaan ensimmäinen askel”. 

Käsikirja käsittelee ekumeniaa laajasti eri aspekteista, ja siinä on yleisten periaatteiden lisäksi annettu useita käytännön ehdotuksia. Lopussa on liite, jossa on lyhyesti esitelty katolisen kirkon ekumeeniset dialogikumppanit ja dialogeissa käsitellyt teemat.   

 

07 december 2020, 07:58