Sök

Kardinaali Marc Ouellet Kardinaali Marc Ouellet  (Vatican Media)

Lisää naisia pappeja kouluttamaan

Tuoreessa haastattelussa kardinaali Marc Ouellet, piispojen kongregaation prefekti, toteaa pappien koulutuksen mallin olevan edelleen liian klerikaalinen.

Emil Anton – Vatikaani

Hiljattain julkaistussa haastattelussa kardinaali Marc Ouellet toteaa, että naiset voivat osallistua monin tavoin pappien koulutukseen. He voivat opettaa teologiaa, filosofiaa ja hengellisyyttä. Myös kutsumusten aitouden erottelussa kirkko tarvitsee naisten mielipidettä.

Ouellet’n mukaan pappien koulutuksessa vallitsee yhä klerikaalinen, pappisvaltainen mentaliteetti. Papin sielunhoitotyössä tarvitaan kykyä huomioida ihmisiä, ja tässä naisilla on luonnostaan paljon annettavaa. Tähän asti olemme olleet kiinnostuneita ennen kaikkea oikeaoppisuudesta, opin tuntemisesta ja opettamisesta hyvin. Mutta entä kaikki ne ihmiset, joita papin pitää paimentaa? Tarvitaan mentaliteetin muutosta.

Ouellet toteaa myös, että naiset ovat usein edustaneet selibatissa eläville papeille vaaraa. Vaara on kuitenkin siinä, jos naisiin ei ole tasapainoista suhdetta. Tässä tarvitaan syvää muutosta: pappiskokelaiden tulee oppia olemaan luonnollisesti naisten seurassa ja kohdata naisiin kohdistuvan vetovoiman haaste alusta alkaen. Seminaareissa ei tule eristää tulevia pappeja naisilta ja heittää heitä sitten brutaaliin todellisuuteen, missä he voivat menettää kontrollinsa.

Ouellet toteaa, että kirkko etenee hitaasti. Ongelmana on klerikaalinen kirkko-oppi, jossa keskiössä ovat ne, jotka saarnaavat sanaa ja jakavat sakramentteja. Kirkon keskiössä ei ole virka vaan kaste ja usko. Uskontodistus on juuri se paikka, jossa naiset voivat ottaa tilan haltuunsa. Sanan saarna ja sakramentin lahja palvelevat olennaista, uskontodellisuutta.

27 april 2020, 09:49