Sök

Arkkipiispa Fulton Sheen Arkkipiispa Fulton Sheen 

Fulton Sheen autuaaksi joulukuussa

Jumalan palvelija Fulton Sheen julistetaan autuaaksi. Autuaaksijulistaminen tapahtuu St. Mary of the Immaculate Conception -katedraalissa Yhdysvaltain Peoriassa 21. joulukuuta 2019. Asiasta ilmoitti Peorian hiippakunta maanantaina.

Isä Tuomas Nyyssölä – Vatikaani

Peter John (myöhemmin Fulton) Sheen syntyi 1895 irlantilaistaustaiseen perheeseen El Pasossa Yhdysvalloissa. Hänet vihittiin papiksi 20. syyskuuta 1919.

Sheen oli lahjakas puhuja ja opettaja. Hänet tunnetaan erityisesti saarnoistaan radiossa ja televisiossa. Sheenin aloittama ”Life is Worth Living” -televisiosarja keräsi yli 30 miljoonaa katsojaa. Sheen kuoli New Yorkissa 84-vuotiaana 9. joulukuuta 1979.

Pyhäksi julistamisen kongregaatio julkaisi 6. heinäkuuta 2019 dekreetin, joka vahvisti Sheenin esirukouksen kautta tapahtuneen ihmeen. Dekreetti tekee mahdolliseksi autuaaksijulistamisen. Pyhäksijulistamiseen tarvitaan vielä toinen vahvistettu ihme.

Sheen vihittiin papiksi sata vuotta sitten katedraalissa, jossa autuaaksijulistaminen tapahtuu.

Millainen pyhäksijulistamisprosessi on?

Pyhäksi julistaminen katolisessa kirkossa on yleensä pitkä prosessi. Henkilön elämä, hyveet ja kirjoitukset tutkitaan ja koostetaan asiakirjaksi. Prosessi alkaa hiippakunnasta, jossa henkilö eli. Sen ensimmäisessä vaiheessa henkilöä kutsutaan Jumalan palvelijaksi. Jos tutkimus osoittaa, että henkilö on harjoittanut poikkeuksellisella tavalla hyveitä pitkän aikaa, hyveitä kutsutaan sankarillisiksi. Jos nämä hyveet tunnustetaan, henkilöä kutsutaan kunnianarvoisaksi. Sen jälkeen autuaaksi julistamiseen vaaditaan yksi todistettavasti ja dokumentoidusti tapahtunut ihme. Ihmeen tulee luonnollisesti olla aito ja tapahtua kyseisen henkilön esirukousten kautta, minkä arvioimiseksi käytetään tiettyjä kriteerejä. Pyhäksijulistamiseen tarvitaan vielä toinen ihme.

23 november 2019, 11:07