Sök

Perhe Perhe 

Amoris Laetitia vajaa kolme vuotta myöhemmin

Paavi Franciscuksen postsynodaalinen kehotuskirje Amoris Laetitia julkaistiin huhtikuussa 2016.

Tuomas Nyyssölä – Vatikaani

Paavi Franciscuksen postsynodaalinen kehotuskirje Amoris Laetitia julkaistiin huhtikuussa 2016.

Asiakirja käsittelee laajasti avioliittoon ja perheeseen liittyviä kysymyksiä. Sen kahdeksas luku on aiheuttanut tulkintaongelmia. On kysytty, olisiko kirkon käytäntö eukaristian suhteen asiakirjan myötä muuttunut.

Perusasioita kirkon avioliitto-opetuksesta

Kirkon opetus avioliitosta lähtee siitä, että miehen ja naisen välillä vapaaehtoisesti ja pätevästi solmittu avioliitto liittää aviopuolisot yhteen pysyvästi. Kirkko hyväksyy asumuseron joissain tapauksissa, mutta varsinaista avioeroa ei ole. Sen sijaan avioliiton pätevyys voidaan tietyissä tapauksissa tutkia, mikä saattaa johtaa sen toteamiseen, ettei tutkittu avioliitto ollut avioliitto kirkon tarkoittamassa mielessä. Tällöin henkilöt ovat vapaita menemään naimisiin. Avioliitto raukeaa luonnollisesti myös toisen osapuolen kuollessa.

Avioliitto oletetaan päteväksi, ellei toisin todisteta. Ilman tutkintaprosessia kirkolla ei voi olla tietoa avioliiton pätemättömyydestä. Näin ollen ilman avioliiton tutkintaa eronneet ja uudelleenavioituneet pariskunnat elävät juridisessa mielessä avioliiton ulkopuolisessa suhteessa. Kirkon opetuksen mukaan tila on synnillinen, koska sukupuoliyhteys kuuluu aviopuolisoiden välille.

Eukaristian vastaanottamisen ehdot

Kirkon opetuksen mukaan eukaristian voi ottaa vastaan vain armon tilassa oleva henkilö eli henkilö, jonka omatunto on puhdas tunnustamattomasta vakavasta synnistä. Normaalisti armon tila (mikäli se on menetetty) saadaan takaisin ripin sakramentissa, mutta myös täydellinen katumus eli katumus rakkaudesta Jumalaan pyyhkii vakavan synnin pois. Tämä tekee eukaristian vastaanottamisen joissain tapauksissa mahdolliseksi ilman edeltävää rippiä. Tällöinkin henkilöllä on velvollisuus ripittäytyä heti kun se on mahdollista.

Ripittäytymiseen liittyy vakaa päätös olla enää tekemättä tunnustamaansa syntiä. Kirkon opetuksen mukaan Jumalan tahdon mukaan eläminen on Jumalan armon avulla mahdollista. Toisin ilmaistuna olisi väärin sanoa, että Jumalan tahdon mukaan eläminen on kristitylle mahdotonta.

Amoris Laetitian ristiriitaisista tulkinnoista

Tulkintaongelmia on aiheuttanut Amoris Laetitian luku kahdeksan, joka pohtii avioliiton ulkopuolisissa suhteissa elävien sielunhoitoon liittyviä kysymyksiä. Luku painottaa, ettei tällaisten henkilöiden tulisi jäädä kirkon tarjoaman avun ulkopuolelle. On kysytty, voisiko tämä tarkoittaa eukaristian sakramentin vastaanottamisen mahdollisuutta joissain tapauksessa myös niille, jotka elävät uudessa parisuhteessa kuten avioliitossa. Perusteena on esitetty, että henkilö saattaa olla tietämätön uuden suhteensa objektiivisesta synnillisyydestä, mikä olisi vakavan synnin edellytys.

Opetusviran näkökulma kysymykseen

Vuonna 1981 paavi Johannes Paavali julkaisi apostolisen kehotuksen Familiaris consortio, jossa todettiin: ”kirkko vahvistaa Pyhälle Raamatulle perustuvan käytöntönsä siitä, ettei eukaristiseen kommuunioon päästetä eronneita ja uudelleenavioituneita henkilöitä”. Asiakirja jatkaa: ”Eukaristialle oven avaava sovinto parannuksen sakramentin kautta voidaan suoda vain niille, jotka sitä katuen, että ovat rikkoneet Kristuksen liiton ja uskollisuuden merkkiä vastaan, ovat vilpittömästi valmiita aloittamaan sellaisen elämän, joka ei ole enää ristiriidassa avioliiton purkamattomuuden kanssa. Käytännössä tämä merkitsee, että kun vakavista syistä, esimerkiksi lasten kasvattamisen vuoksi mies ja nainen eivät voi täyttää velvollisuutta erota, ’he sitoutuvat elämään pysyvässä pidättyvyydessä, toisin sanoen pidättäytymään aviopuolisoiden välille kuuluvista akteista’”.

Kardinaali Müller ja kysymys opetusviran tehtävästä

Vatikaanin toisen kirkolliskokouksen asiakirja Kirkosta toteaa: ”opetusvirka ei ole Jumalan sanan yläpuolella, vaan se palvelee sitä opettaen ainoastaan, mitä sille on uskottu, sillä Jumalan käskystä ja Pyhän Hengen avulla se kuuntelee tätä sanaa hartaasti, säilyttää sen pyhänä ja selittää sitä uskollisesti ammentaen tästä yhdestä uskon talletuksesta kaiken, minkä se Jumalan ilmoittamana uskottavaksi asettaa” (Lumen Gentium, 10).

Lumen Gentiumin ilmaisema opetus taustalla Uskonopin kongregaation entinen prefekti kardinaali Müller kommentoi Lifesitenews:ille 21. marraskuuta 2018 antamassaan haastattelussa Amoris Laetitian aiheuttamia epäselvyyksiä.

”Piispojen ja paavin opetusvirka on Raamatussa ja Traditiossa olevan Jumalan sanan alamainen ja palvelee sitä. Ei ole katolista sanoa, että paavi yksityishenkilönä saa suoraan Pyhältä Hengeltä ilmoituksen ja voi nyt tulkita sitä omien käsitystensä mukaan” kun muiden pitää vain hiljaa seurata. Amoris Laetitian on oltava yhteensopiva ilmoituksen kanssa, ei ihmisten Amoris Laetitian väärän tulkinnan kanssa, kardinaali totesi. ”Vain hän, joka on armon tilassa, voi hedelmällisesti ottaa vastaan pyhän kommuunion. Mikään voima maailmassa ei voi kumota tätä ilmoitustotuutta”.

06 december 2018, 14:00