Sök

Paavi Franciscus  Paavi Franciscus   (Vatican Media)

Paavi: Olemme kutsuttuja todistamaan totuudesta

Paavin opetussarja käskyistä jatkui kahdeksannella käskyllä.

Tuomas Nyyssölä – Vatikaani

Tiivistelmä paavi Franciscuksen opetuspuheesta keskiviikon yleisvastaanotolla 14.11.2018:

Rakkaat sisaret ja veljet, opetussarjamme käskyistä jatkuu nyt kahdeksannella käskyllä: ”Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi”. Katolisen kirkon katekismus selittää, että tämä käsky ”kieltää vääristelemästä totuutta ihmisten keskinäisissä suhteissa” (n.2464). Meitä kutsutaan olemaan totuudellisia ei vain puheissamme vaan koko tavassamme toimia muiden kanssa. Lopullinen esimerkkimme tässä on Jeesus itse. Hän on persoonallinen totuus (kts. Joh. 14:6), joka Pilatuksen kuulustellessa ilmoitti tulleensa tähän maailmaan todistamaan totuudesta (kts. Joh. 18:37). Elämänsä, kuolemansa ja ylösnousemuksensa salaisuudessa hän toi esiin maanpäällisen elämämme syvimmän merkityksen kutsuen meitä tulemaan osallisiksi hänen jumalallisesta elämästään. Hänen Pyhän Henkensä, Totuuden hengen, lahjan kautta meidät otetaan taivaallisen Isän lapsiksi ja voimme elää Hänen rakkaudessaan veljinä ja sisarina. Kahdeksas käsky velvoittaa meitä elämään tätä uutta elämää todeksi ja siten todistamaan aidosti Jumalan pelastavasta rakkaudesta, joka on tullut lihaksi Jeesuksen Kristuksen, Herramme, ihmisyydessä.

15 november 2018, 10:23