Sök

Steven Chu Steven Chu 

Fyysikko Steven Chu tiedeakatemian jäseneksi

Paavi Franciscus nimitti yhdysvaltalaisen Nobel-voittajan Vatikaanin tiedeakatemiaan

Tuomas Nyyssölä - Vatikaanii

Paavi Franciscus on nimittänyt Stanfordin yliopiston fysiikan sekä molekyyli- ja solufysiologian professorin Steven Chun 20. lokakuuta Vatikaanin paavillisen tiedeakatemian varsinaiseksi jäseneksi. Chu on vuoden 1997 fysiikan Nobel-palkinnon voittaja yhdessä kahden muun fyysikon kanssa. Hänen tutkimuksensa ovat käsitelleet esimerkiksi atomien laserjäähdytystä. Chu on tunnettu myös ilmastonmuutokseen liittyvien asioiden puolestapuhujana.

Paavi Pius XI perusti Vatikaanivaltiossa sijaitsevan tiedeakatemian 1936. Sen työ jakaantuu kuuteen alueeseen: fundamentaalitieteeseen, globaalien ongelmien tieteeseen ja teknologiaan, kehittyvien maiden ongelmien tieteeseen, tiedepolitiikkaan, bioetiikkaan ja epistemologiaan. Akatemialla on useita tavoitteita, esimerkiksi tukea matematiikan, fysiikan ja luonnontieteiden ja niihin liittyvien tietoteoreettisten kysymysten kehitystä; taata, että tieteen ja teknologian hyödyt saavuttavat mahdollisimman monet ihmiset; edistää tieteen vaikutusta ihmisen inhimillisen ja moraalisen ulottuvuuden hyväksi; edistää uskon ja järjen välistä vuorovaikutusta sekä vuoropuhelua tieteen ja hengellisten, kulttuurillisten, filosofisten ja uskonnollisten arvojen välillä.

29 oktober 2018, 16:15