Sök

Uskon tunnustaminen ja pahasta luopuminen kuuluvat yhteen, totesi paavi keskiviikon yleisvastaanotolla. Uskon tunnustaminen ja pahasta luopuminen kuuluvat yhteen, totesi paavi keskiviikon yleisvastaanotolla.  (Vatican Media)

Uskon tunnustaminen ja pahasta luopuminen

Paavin opetussarja kasteesta jatkuu.

Tuomas Nyyssölä – Vatikaani

Tiivistelmä paavi Franciscuksen opetuspuheesta keskiviikon yleisvastaanotolla 2.5.2018:

Rakkaat veljet ja sisaret, opetussarjassamme kasteen sakramentista vuorossa on nyt veden siunaaminen, luopuminen Saatanasta ja uskon tunnustaminen. Kastemaljan veden siunaamisessa kirkko rukoilee, että vedestä tulisi lähde sekä uuteen elämään Kristuksessa että synnistä puhdistumiseen Pyhän Hengen vuodattamisen kautta. Sen jälkeen, kun on muisteltu Vanhan testamentin sisältämiä kasteen esikuvia, Jeesuksen kastetta Jordanissa ja hänen kyljestään ristillä vuotanutta vettä, siunausrukous pyytää Jumalaa pyhittämään kastamaljan veden, jotta kastettavat sen kautta voisivat astua Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen pelastavaan salaisuuteen. Merkkinä päätöksestämme elää tämän uuden ja ikuisen elämän salaisuutta luovumme tämän jälkeen Saatanasta ja kaikista hänen töistään sekä julistamme kirkon uskoa Kolmiyhteiseen Jumalaan. Aina siunatessamme itseämme vihkivedellä voimme kiitollisuudella muistaa kastepäivänä saamaamme lahjaa sekä pyytää armoa pysyä päättäväisesti tavoitteessamme tulla entistä enemmän Vapahtajamme Kristuksen kaltaisiksi.

07 maj 2018, 09:19