Sök

Påvens katekes - Budorden 2

”Människan står inför detta vägskäl: tvingar Gud på mig saker och ting, eller tar han hand om mig? Är vi hans undersåtar eller söner och döttrar?” !” Det sade påven Franciskus på den allmänna audiensen i Vatikanen den 20 juni, då han fortsatte sina katekeser om tio Guds bud. Katekesen presenteras av Olle Brandt

Läs katekesen här

17 juli 2018