Sök

Åttonde Världsdagen för de fattiga. Påven: Herrens dom till de fattigas fördel Åttonde Världsdagen för de fattiga. Påven: Herrens dom till de fattigas fördel  (ANSA)

Världsdagen för de fattiga. Påven: Herrens dom till de fattigas fördel

Påven Franciskus offentliggör sitt budskap till den åttonde Världsdagen för de fattiga och påminner de troende om att Gud ser och bryr sig om var och en av dem, medan de som söker rikedom på bekostnad av de mest behövande i hans ögon är fattiga

Francesca Merlo översättning Katarina Agorelius

"Så snart den fattige ber hör Herren det" är temat för årets världsdag för de fattiga, som firas varje år den tredje söndagen i november. Upplagan 2024 blir den åttonde efter att påven Franciskus utlyste dagen 2017 och den infaller samtidigt som Rom förbereder sig för att välkomna pilgrimer från hela världen under Jubelåret 2025. I detta sammanhang skriver påven Franciskus i sitt budskap till världsdagen, som offentliggjordes den 13 juni, att "detta uttryck för biblisk visdom är mycket passande".

Det kristna hoppet omfamnar de fattiga

Han förklarar att "det kristna hoppet rymmer vissheten om att vår bön når fram till Guds närvaro; inte vilken bön som helst, utan de fattigas bön!" Så när året av förberedelser inför jubileet närmar sig sitt slut uppmanar den Helige fadern de troende att reflektera över detta ord och "läsa" det i de fattigas ansikten och berättelser som vi möter dagligen, "så att bönen kan bli en väg till gemenskap med dem och en delaktighet i deras lidande".

“Gud känner till sina barns lidande eftersom han är en uppmärksam och omtänksam fader”

Bön i Syraks bok

Temat för Världsdagen för de fattiga 2024 är hämtat ur Syraks bok (Syrak 21:5), som enligt påven Franciskus inte är tillräckligt känd och förtjänar att upptäckas på grund av dess rika teman.

Ett av dessa teman är bön. Författaren, Ben Sira, en lärare och skriftlärd från 200-talet f.Kr., förmedlar sin personliga erfarenhet, och han gör det med framgång, säger påven, eftersom "ingen skrift om bön kan vara effektiv och fruktbar om den inte kommer från någon som dagligen står i Guds närvaro och lyssnar till hans ord". Faktum är att Ben Sira själv förklarade att han sökte visdom i sina böner.

Under denna resa upptäckte han att de fattiga har en särställning i Guds hjärta. "Gud känner till sina barns lidande eftersom han är en uppmärksam och omtänksam fader", sade påven. "Som en far tar han hand om dem som är i störst behov av hjälp: de fattiga, de marginaliserade, de lidande och de bortglömda. Ingen är utesluten från hans hjärta, för i hans ögon är vi alla fattiga och behövande".

Vår tids olyckliga mentalitet

Påven Franciskus fortsätter med att konstatera att den mentalitet som styr världen idag tyvärr kräver av oss att vi ska bli någon och göra oss ett namn "till varje pris", men, varnar påven Franciskus, "lycka kan inte uppnås genom att trampa på andras rättigheter och värdighet".

Det våld som orsakas av krig visar tydligt arrogansen hos dem som anser sig vara mäktiga inför män och kvinnor, säger påven och tillägger att sanningen dock är att "de är i Guds ögon är fattiga". 

"Hur många fler personer utarmas inte av missriktad politik som involverar vapen! Så många oskyldiga offer! Vi kan inte vända ryggen åt denna verklighet." 

När vi tänker på denna fruktansvärda verklighet, måste vi under detta år som är tillägnat bön "göra de fattigas bön till vår egen och be tillsammans med dem", betonar påven.

Herrens dom kommer att vara till förmån för de fattiga

Han vänder sig direkt till de fattiga och säger att de inte får förlora vissheten om att "Gud är uppmärksam på var och en av er och står er nära". Som det står i Syraks bok "kommer Herrens dom att vara till fördel för de fattiga" och ur fattigdomen kan därför "det mest genuina hoppets sång spira". 

Påven fortsätter med att uttrycka sin tacksamhet för världsdagen som har blivit en fast punkt för varje kyrklig gemenskap. "Det är en pastoral möjlighet som inte får underskattas" och ett "tillfälle att genomföra initiativ som konkret hjälper de fattiga". För detta, tillade han, "måste vi tacka Herren för de personer som ställer sig till förfogande för att lyssna till och stödja de fattigaste bland oss".

Ingen välgörenhet utan bön

Som avslutning på sitt budskap förklarar påven Franciskus att bönen bekräftas av en äkta nästankärlek som tar sig uttryck i möten och närhet. "Om bönen inte omsätts i konkret handling är den förgäves; ja, "tron i sig, om den inte innehåller några gärningar, är död". Men, avslutar han, "välgörenhet utan bön riskerar att bli filantropi som snart uttömmer sig själv".

 

 

14 juni 2024, 10:41