Sök

Påven möter några av deltagarna vid körmötet i Vatikanen. Påven möter några av deltagarna vid körmötet i Vatikanen.   (Vatican Media)

Påven till unga körmedlemmar: I kör sjunger man tillsammans, inte ensam

Påven Franciskus hade ett livligt möte med deltagare i vid det IV Internationella Körmötet, och talade till dem om tre väsentliga aspekter av deras sång: harmoni, gemenskap och glädje.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

"Bevara den andliga karaktären i er kallelse, i bön och begrundande av Guds ord, delta i de liturgier ni sjunger vid, inte bara med era röster utan också med hjärtan", sa påven Franciskus till unga körmedlemmar på lördagsmorgonen i Vatikanen under ett livligt möte med deltagare vid det IV Internationella Körmötet.

Initiativet ägde rum på 40-årsdagen av grundandet av Roms stifts kör och sammanförde italienska församlings- och stiftskörer, scholæ cantorum, kapellkörer, direktörer och musiker.

Påven Franciskus började med att lovorda barnens spontanitet och oskuld och påminde dem om hur Herren alltid sa åt dem att komma till honom.

Han noterade att deras sammankomst i Vatikanen var avsedd att djupare utforska betydelsen av musik i liturgins tjänst; och att de rest från olika platser, men alla är "förenade i sin tro och passion för musik." "Ni är ett vältaligt tecken på enhet," sa han.

Harmoni

Med detta i åtanke lyfte påven fram "tre väsentliga aspekterna" av deras tjänst: harmoni, gemenskap och glädje.

Musik skapar harmoni, sa han, "och därigenom når den alla, tröstar de som lider, återuppväcker entusiasmen hos de nedstämda." Musik "frambringar underbara värden som skönhet och poesi, som reflekterar Guds harmoniska ljus."

Gemenskap

Vad gäller gemenskap betonade påven att körsång görs tillsammans, inte ensam.

"Detta talar också till oss om kyrkan och den värld vi lever i", konstaterade han: "Vår resa tillsammans kan liknas vid framförandet av en stor "konsert", där varje person erbjuder sitt bidrag efter sina förmågor, spela eller sjunga sin "roll", och därigenom "upptäcka deras unika rikedom i gemenskapens symfoni."

”Alla är kallade att fullgöra vår roll till gagn för hela samhället, så att en lovsång till Gud kan stiga upp från hela världen."

Glädje

Påven påminde dem om att de är "förvaltare av en månghundraårig skatt av konst, skönhet och andlighet", och varnade dem för att låta "världens mentalitet fläcka uppdraget av egenintresse, ambition, svartsjuka eller splittring för sådana saker, infiltrerar livet för körer såväl som samhällen, vilket gör dem till platser som inte längre är glädjefyllda utan sorgliga och betungande, till och med leder till deras upplösning."

Han uppmanade dem därför till att be och delta i liturgin de sjunger vid, inte bara med sina röster utan med hela hjärtat och sinnet.

Påven Franciskus avslutade med att tacka dem för deras tjänst till kyrkans bön och evangelisation.

08 juni 2024, 14:44