Sök

Scholas occurentes. Påven: Bevara förmågan att leka

Påven Franciskus tog emot deltagarna i det avslutande mötet University of Sense som genomförs av Scholas Occurrentes. I en atmosfär av vänskap och glädje delar några ungdomar med sig av frågor som uppkommit under tre dagars grupparbete. ”Konst är befriande”, säger påven och uppmanar lärare att odla hopp: ”När lidande leder till att man kan ta emot hjälp är det fruktbart”.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Det internationella mötet om meningen med livet, University of Sense, som organiseras av Scholas occurrentes och utvecklingsbanken för Latinamerika och Karibien (CAF), avslutades torsdagen den 23 maj i synodens nya aula i påven Franciskus närvaro.

I mötet deltog flera rektorer från ledande universitet i världen, personligheter från kultur-, politik- och teknikvärlden, inflytelserika unga personer samt konstnärer. Syftet med mötet var att söka konkreta lösningar på utmaningarna för University of Sense, vars förvaltning påven har anförtrott åt den internationella utbildningsrörelsen Scholas occurrentes.

“när smärtan tränger in i hjärtat ”är den alltid giftig””

Kärlek och kreativitet

Teknik, miljö och mental hälsa var de ämnen som man tog upp under mötets tre dagar och slutsatserna presenterades för påven. ”När lidandet leder till att man kan ta emot hjälp är det fruktbart”, sa påven som svar på en ung kvinnas fråga om hur hon kan fortsätta att leva i kärlek trots det lidande hon har utstått. ”Risken är att smärtan stänger dig”, förklarade påven, ”du måste alltid hålla ditt hjärta öppet". Påven uppmanade till att undervisa i hopp, för när smärtan tränger in i hjärtat ”är den alltid giftig”. En ung man frågade honom hur viktig konsten är och påven svarade att ”konsten öppnar upp horisonterna. Konsten befriar, för en på djupet och till viljan att vandra”. Påven talade om erfarenheten av att under sin egen barndom vara med äldre och föräldrar. En colombiansk rappare uppträdde och påven uppskattade att han bad alla klappa rytmen och sa att förmågan att leka är nyckeln till allt och skapar kreativitet.  

Mystiken i en boll av trasor

Scholas occurentes placerar enligt påvens önskan den mänskliga personen i hans eller hennes unika egenskaper i centrum för utbildningen och främjar möteskulturen. Idén med denna rörelse är att återfinna det transcendenta i vår samtida värld. Påven uppmanade sina gäster om att inte förlora relationen mellan tre språk: ”händernas”, ”hjärtats” och ”huvudets”. Bolivias ambassadör vid Heliga stolen hade talat om integrationen av tro och liv och tog sedan fram sin gitarr och sjöng. Hon förklarade att det i hennes land, med 36 nationaliteter, finns mycket glädje bland folket, framför allt och trots att många barn lever i fattigdom. Mötet avslutades med att påven höll i en boll gjord av trasor, symbolen för en lek för fattiga. Han mindes att han som barn lekte med en sådan boll och uppmanade till att se mystiken i den. 

24 maj 2024, 11:20