Sök

Påven till barn i Verona: Gå mot strömmen med Jesus, er vän!

Påven Franciskus mötte på lördagen barn i den italienska staden Verona och uppmanade dem till att få kraft av glädjen i Jesu kärlek och vänskap att gå emot konventionellt tänkande, att sträva efter det som är gott och att arbeta för fred.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Med glädjen över Jesu kärlek och tron kan du vara fredsstiftare och överträffa alla svårigheter...

Detta var den tröstande påminnelsen som påven Franciskus gav barn och ungdomar i Verona på lördagsmorgonen, under sitt pastorala besök i den norditalienska staden. Påven svarade på tre frågor från barnen innan de bad Fader Vår tillsammans.

Urskilj Jesus röst

På frågan om hur man kan urskilja Jesu röst, uppmanade påven barnen att komma ihåg hur bra de mår när de gör något bra och hur dåligt de mår när de gör något fel. När barnen entusiastiskt svarade på påvens frågor, förklarade han att den goda känslan de upplever efter att ha gjort en god handling är hur de känner när Herren talar till dem.

Nästa fråga handlade om hur man är fredsstiftare. Påven uppmuntrade dem att tillsammans "vara ett tecken på fred", där de lyssnar på varandra, delar med sig och leker med varandra, utan att slåss.

Den sista frågan handlade om att behålla tron ​​även i svåra tider.

Jesus tröstar och ger oss kraft

Påven talade om livets många svårigheter, han nämnde förlusten av nära och kära, särskilt släktingar, och erinrade om de fruktansvärda krigen som pår, och fortsatte med att uttrycka sin tillit till att den glädje som Herren ger oss, tröstar oss och gör det möjligt för oss att fortsätta framåt vad som än kommer i vår väg.

Med Jesus vid sin sida, sa påven till barnen, kan de verkligen vara fredsstiftare, och han uppmuntrade dem att modigt och med tro gå emot strömmen och använda sina gåvor för att hjälpa andra.

"Var inte rädda för att gå emot strömmen om ni vill göra något bra, förstår ni?" insisterade han.

Avslutningsvis bad påven Fader Vår tillsammans med barnen och han gav dem sin apostoliska välsignelse.

19 maj 2024, 08:13