Sök

Påven på Pingstdagen: ”Med den Helige Anden odlar vi fred, broderskap och rättvisa”

I sin predikan vid mässan i Peterskyrkan på Pingstdagen uppmanade påven Franciskus till att förkunna evangeliet med styrka och vänlighet utan att tvinga det på någon. "Den kristne är inte övermodig, hans styrka är den Helige Andens styrka".

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Stark och mild. Kraftfull och vänlig. När påven Franciskus definierade den Helige Anden i sin predikan på Pingstdagen, använde han vad kan verka kontrasterande bilder men som istället är ett uttryck för den Helige Andens verkan i oss, och som ger näring åt kyrkans uppdrag.

"Paraklet" som förvandlar hjärtan gör oss också djärva när det gäller att sprida evangeliets budskap till alla, "men inte med arrogans och tvång - den kristne är inte arrogant, hans styrka är en annan, det är Andens styrka; inte ens med beräkningar och list", utan "med den energi som kommer ur trohet till sanningen, som Anden lär våra hjärtan och låter växa i oss".

”Därför ger vi inte upp, vi ger efter för Anden. Vi ger inte efter för världens styrka, utan vi fortsätter att tala om fred med de som vill ha krig, att tala om förlåtelse med de som sår hämnd, att tala om acceptans och solidaritet med de som blockerar dörrarna och sätter upp barriärer, att livet om livet med de som väljer döden, att tala om respekt med de som älskar att förödmjuka, förolämpa och kassera, att tala om lojalitet med de som förkastar varje band och förväxlar frihet med en ytlig, ogenomskinlig och tom individualism. Utan att låta oss skrämmas av svårigheter, inte heller av hån, eller av motstånd som idag liksom igår, och som aldrig saknas i det apostoliska livet.”

Hjärtat helat av den Helige Anden

Ppåven fokuserade på vindens och eldens kraft, symboler för Guds styrka och han underströk att "ensamma skulle vi aldrig kunna besegra det onda, inte heller övervinna köttets begär":

”…orenhet, avgudadyrkan, osämja, avund… med Anden vi kan övervinna dessa. Han ger han oss styrkan att göra det eftersom han tar sin boning i vårt "torra, stela och kalla" hjärta, som förstör våra relationer med andra och splittrar kommuniteter.  Han tar sin boming i detta hjärta och helar allt.”

Anden smörjer oss

"Samtidigt är parakletens agerande inom oss också vänligt”, förklarade påven. Han tog en förhårdnad hand som exempel, och sa att Anden bryter upp klumparna och sedan skyddar "dygdens små växter", skyddar dem med kärlek och sen, "efter tröttheten av att kämpa mot det onda, skänker han barmhärtighetens sötma och gemenskapen med Gud." Vind och eld förstör därför inte: den ena fyller lärjungarnas hem och den andra faller över deras huvuden, i form av lågor. Detta är Andens handling:

”Så är Anden: stark, han ger oss kraften att vinna, och känslig. Vi talar om Andens smörjelse. Anden smörjer oss, han är med oss. Som en vacker bön från den forntida kyrkan lyder: "Må din ödmjukhet förbli, Herre, hos mig, liksom frukterna av din kärlek!"

Kallar alla

Andens andedräkt förändrar hjärtan och ingjuter djärvhet. Liksom apostlarna, konstaterar påven, är vi kallade att förkunna evangeliet, att gå "bortom etniska och religiösa barriärer, i ett verkligt universellt uppdrag", med styrka och vänlighet.

”Och samtidigt som vi gör det med denna styrka vill vår förkunnelse vara vänligt, välkomna alla. Låt oss inte glömma detta: alla, alla, alla; låt oss inte glömma den där liknelsen om de inbjudna som inte ville gå på festen. "Gå till vägskälet och ta med alla, alla, alla, goda och dåliga, alla". Anden ger oss styrkan att gå framåt och kalla alla, med den vänligheten... Anden ger oss vänligheten att välkomna alla.”

Det behövs hopp

"Alla vi, bröder och systrar", tillägger påven, "är i stort behov av hopp, vilket inte är optimism" utan mer "ett ankare" som vi kan knyta hoppets rep till.

”Vi behöver hopp, vi måste rikta vår blick mot horisonter av fred, broderskap, rättvisa och solidaritet. Detta är det enda sättet att leva, det finns inget annan. Tyvärr verkar det ofta inte lätt, ja ibland verkar stigen slingrig och i uppförsbacke, det är sant. Men vi vet att vi inte är ensamma, vi har denna visshet att med hjälp av den Helige Anden, med hans gåvor, kan vi tillsammans resa det och göra det allt mer möjligt för andra också.”

I slutet av sin predikan uppmanade påven Franciskus oss att förnya vår tro genom att fortsätta att be till Anden:

Kom, Skaparanda, upplys våra sinnen,

fyll våra hjärtan med din nåd, vägled våra steg, ge vår värld din frid. Amen.

20 maj 2024, 11:14