Sök

Krigshärjade Ukraina Krigshärjade Ukraina   (ANSA)

Påven: Heliga stolen redo att underlätta utbyte av ryska och ukrainska krigsfångar

Påven Franciskus förnyar sin vädjan om en fångväxling av ryska och ukrainska krigsfångar, och försäkrar att Heliga stolen vill underlätta arbetet i detta avseende.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus har återigen vädjat om alla "alla fångar mellan Ryssland och Ukraina ska växlas."

När han talade under Regina Coeli på Kristi himmelsfärddagen, noterade påven att hans appell sker då vi firar den uppståndne Herrens himmelsfärd "som vill att vi ska vara fria och som gör oss fria."

Han fortsatte med att försäkra alla inblandade parter att Heliga stolen är redo att underlätta alla ansträngningar i detta avseende, särskilt när det gäller de som är allvarligt sårade och sjuka.”

Och han förnyade sin ständiga vädjan om böner för fred: "Låt oss fortsätta att be för fred, i Ukraina, i Palestina, i Israel, i Myanmar... låt oss be för fred!" han sa.

Tidigare fångväxlingar

Hittills har Ryssland och Ukraina genomfört över 50 fångväxlingar sedan krigets början, och flera tusen fångar har släppts på båda sidor.

I januari förra året nämnde Ukrainas president Volodymyr Zelensky att omkring 3 000 ukrainska soldater har befriats efter dessa överenskommelser.

Påvens appeller

Som påven Franciskus själv sa har han vädjat om detta vid många och olika tillfällen.

Som under hans "Urbi et Orbi"-tal denna påsk, den 31 mars: " Mina tankar går särskilt till offren för de många konflikterna världen över, med början i Israel och Palestina och i Ukraina. Må den uppståndne Kristus öppna en väg för fred för de krigshärjade folken i dessa regioner. Genom att uppmana till respekt för folkrättens principer uttrycker jag mitt hopp om ett allmänt utbyte av alla fångar mellan Ryssland och Ukraina”.

Vidare vid den allmänna audiensen den 17 april, då påvensa: "Och våra tankar går, i detta ögonblick, till alla till folk i krig. Låt oss tänka på det heliga landet, Palestina, av Israel. Vi tänker på Ukraina, det härjade Ukraina. Låt oss tänka på krigsfångarna. Det är inte mänskligt. Låt oss tänka på olika typer av tortyr som skadar personens värdighet, och på alla torterade människor... Må Herren hjälpa och välsigna alla."

Ett ständigt engagemang

Och under ett möte med jesuiterna i september 2022 när han reste till Kazakstan, talade påven om sitt engagemang för befrielsen av fångar och sa: "Några ukrainska sändebud kom till mig. Bland dem, vicerektorn för det katolska universitetet i Ukraina, tillsammans med presidentens rådgivare för religiösa angelägenheter. Vi diskuterade utbytet av fångar, med president Zelenskys religiösa rådgivare. De bad mig göra något för att underlätta ett utbyte.

Påven Franciskus har också anförtrott kardinal Matteo Zuppi humanitära uppdrag till krigshärjade nationer och gett honom i uppdrag, bland annat ansvar, att fokusera på utbyte av fångar och ukrainska barn ska få återvända från Ryssland.

Jubelårsbullan

Den just utropade jubelårsbullan för 2025 innehåller en brådskande uppmaning att ge hopp till dem som lever under svåra förhållanden: "Under jubelåret är vi kallade att vara påtagliga tecken på hopp för de av våra bröder och systrar som prövas. Jag tänker på fångar som, berövade på sin frihet, dagligen känner fångenskapen och dess begränsningar, brist på tillgivenhet och, i mer än ett fåtal fall, brist på respekt för sin värdighet. Må regeringar under jubelåret ta initiativ som syftar till att återställa hoppets former av amnesti eller benådning (...) I alla delar av världen bör troende, och deras herdar kräva värdiga förhållanden för dem som sitter i fängelse, och respekt för deras; mänskliga rättigheter..."

Ukrainska grekisk-katolska kyrkans vädjan

I sin påskhälsning till de som följer den julianska kalendern, och som firade påsk den 5 maj, upprepade hans salighet Sviatoslav Shevchuk, som leder den ukrainska grekisk-katolska kyrkan, påvens vädjan: "Påven Franciskus ord om utbyte, har satt djupa spår i de kristnas hjärtan både i Ukraina och i Ryssland. Idag vill vi inte bara höra påven Franciskus ord och vädjan, utan vi vill ha hans ord på att "alla för alla"-utbytet ska bli ett imperativ för oss, en uppmaning till konkreta handlingar."

I synnerhet begärde ärkebiskopen av Kiev-Galicien att tre kategorier av krigsfångar ska släppas: kvinliga militärer, sjukvårdspersonal och tillfångatagna präster. Han påminde om att för närvarande rör det sig om omkring åtta tusen militärer och omkring 1 600 civila ukrainska fängslade i Ryssland.

15 maj 2024, 09:32