Sök

Carlos Acutis Carlos Acutis 

Påven Franciskus banar väg för helgonförklaring av den salige Carlo Acutis

Påven Franciskus har godkänt ett mirakel som tillskrivs den salige Carlo Acutis och ett annat till den salige Giuseppe Allamano, och godkänner samtidigt helgonförklaringen av 11 martyrer i Syrien.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Kardinal Marcello Semeraro, prefekt för Dikasteriet för Helgonförklaringar, träffade på torsdagen påven Franciskus, som då godkände offentliggörandet av flera dekret om helgonförklaring.

För unga katoliker är det absolut mest intressanta godkännandet av ett mirakel som tillskrivs salige Carlo Acutis.

Den unge lekmannen föddes den 3 maj 1991 i London, England, och dog i leukemi den 12 oktober 2006 i Monza, Italien,15 år gammal.

Påven Franciskus saligförklarade honom 2020 i Assisi, dit den välsignade Carlo hade gjort flera pilgrimsfärder och där hans jordiska kvarlevor vilar.

Mirakel tillskrivet salige Carlo Acutis

Miraklet som godkändes i torsdags är relaterat till en kvinna från Costa Rica.

Den 8 juli 2022 bad Liliana vid den salige Carlos grav i Assisi och lämnade ett brev som beskrev hennes vädjan. Sex dagar tidigare, den 2 juli, hade hennes dotter Valeria råkat ut för en cykelolycka i Florens, där hon gick på universitetet.

Hon hade drabbats av allvarliga huvudtrauma och krävde en kraniotomioperation och avlägsnandet av det högra nackbenet för att minska trycket på hennes hjärna, med vad hennes läkare sa var en mycket låg chans att överleva.

Lilianas sekreterare började genast be till salige Carlo Acutis, och den 8 juli vallfärdade Liliana till hans grav i Assisi.

Samma dag informerade sjukhuset henne om att Valeria hade börjat andas spontant. Dagen efter började hon röra på sig och delvis återfå sin talförmåga.

Den 18 juli visade en CAT-skanning att hennes blödning hade försvunnit och den 11 augusti flyttades Valeria till rehabiliteringsterapi. Hon gjorde snabba framsteg, och den 2 september gjorde Valeria och Liliana ännu en pilgrimsfärd till Assisi för att tacka salige Carlo för hans förbön.

I dekretet som släpptes på torsdagen tillkännagav påven Franciskus att han kommer att sammankalla kardinalerna till ett konsistorium för helgonförklaringen av den salige Carlo Acutis, såväl som salige Giuseppe Allamano, Marie-Léonie Paradis och Elena Guerra.

Mirakel, martydom och heroiska dygder

Dekreten erkände också ett mirakel som tillskrivs den salige Giuseppe Allamano (1851-1926), en italienskfödd präst som grundade Consolata-missionärerna.

Miraklet är här helandet av en man i urbefolkningen i Kap Verde vid namn Sorino Yanomami, som attackerades av en jaguar den 7 februari 1996 i Amazonasskogen.

Även om hans huvud delvis slets öppet och exponerade hjärnan, överlevde Sorino tack vare operationen i Boa Vista och den salige Allamanos förbön efter att flera medlemmar i hans församling hade bett en novena för Sorino.

Påven Franciskus erkände också ett mirakel som tillskrivs vördnadsvärde Giovanni Merlinis (1795-1873), en italienskfödd präst för Missionärerna av det dyrbaraste blodets förbön.

Påven erkände en polsk prästs martyrdöd – Guds tjänare Stanislav Kostka Streich (1902–1938) – och en ungerskfödd lekkvinna – Guds tjänare Mária Magdolna Bódi (1921–1945) – som båda dödades i hat mot tron av kommunister.

Dekreten erkände också de heroiska dygderna hos Guds tjänare Guglielmo Gattiani (italiensk kapucinerpräst, 1914-1999), Ismaele Molinero Novillo (spansk lekman, 1917-1938) och Enrico Medi  (italiensk lekman, 19741-19741).

Påven godkände de "gynnsamma rösterna från den ordinarie sessionen för kardinalerna och biskoparna för helgonförklaring av den salige Emanuele Ruiz och hans 7 följeslagare, franciskanerbröder, och Francesco Abdel Mooti och Raffaele Massabki, lekmän dödade i hat av tron ​​i Damaskus (Syrien) mellan 9 och 10 juli 1860.”

24 maj 2024, 09:45