Sök

Påven Franciskus under den allmänna audiensen Påven Franciskus under den allmänna audiensen   (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Påvens audiens: tro, hopp och kärlek, det kristna motgiftet mot självtillräcklighet

Vid onsdagens allmänna audiens talade påven Franciskus idag om de tre teologala dygderna, tro hopp och kärlek. Och kallade dem "de grundläggande attityder" som kännetecknar Jesu lärjungars liv.

Charlotta Smeds - Vatikanstaten

Påven Franciskus fortsatte serien katekeser om laster och dygder vid onsdagens allmänna audiens. Efter att ha reflekterat över de fyra kardinaldygderna: tålamod, rättfärdighet, själsstyrka och måttfullhet, vände han idag sina tankar till de tre teologala dygderna: tro, hopp och kärlek. De "karakteriserar de kristnas liv" och är "den Helige Andens löfte om närhet och handling" i dem. Jesu lärjunge är därför ingen hjälte och "är aldrig ensam".

Kardinaldygderna, grunden för ett gott liv

Kardinaldygderna, som är ett arv från forntida tänkande, är hörnstenarna i det moraliska livet, det vill säga i "ett gott liv". Redan före Kristus, förklarar påven, värderades ärlighet, visdom, mod och måttfullhet. "Detta mänsklighetens arv - observerar han - har inte ersatts av kristendomen, utan har satts i fokus, värderats, renats och integrerats".

I hjärtat av varje man och kvinna finns förmågan att söka det goda. Den Helige Andens gåva formar till att tydligt kunna skilja det goda från det onda, och ha styrkan att hålla fast vid det goda samtidigt som man undviker det onda och på så sätt uppnår sitt fulla självförverkligande.

De teologiska dygderna, Andens gåva

Den kristne har därför en extra växel, i de tre dygderna tro, hopp och kärlek, "en särskild hjälp från Jesu Kristi Ande", konstaterar påven, dygder som kallas teologala "då de tas emot och levs i relationen med Gud ". Och han citerade hur katolska kyrkans katekes definierar dem:

"De teologala dygderna bildar grunden för, besjälar och präglar den kristna människans handlande. De ingjuts av Gud i de troendes själar för att ge dem förmåga att handla som hans barn och att uppnå det eviga livet. De är underpanten på den helige Andes närvaro och handlande i människans naturliga utrustning. Det finns tre teologala dygder: tron, hoppet och kärleken.”

Inte hjältar, utan lärjungar

Andens närvaro gör en radikal skillnad, påpekar Franciskus. Medan kardinaldygderna kan forma heroiska människor med strävan att göra gott, "är den kristne aldrig ensam. Han gör gott - säger påven – men inte genom en enorm ansträngning av personligt engagemang, utan för att han som en ödmjuk lärjunge följer Jesus”.

Och han fortsatte:

Den kristne har de teologiska dygderna som är det stora motmedlet mot självtillräcklighet. Hur ofta riskerar inte vissa moraliskt oklanderliga män och kvinnor att bli förmätna och arroganta! (...) Stolthet - arrogans - är ett gift, ett kraftfullt gift: bara en droppe räcker för att förstöra ett helt liv präglat av godhet.

Hjälp i svåra stunder

Påven Franciskus betonade att ingen är fri från att falla och göra misstag och de teologiska dygderna är till stor hjälp i svåra situationer. Och han avslutade:

”Så om vi har förlorat förtroendet, öppnar Gud oss ​​på nytt med Andens styrka; om vi är missmodiga, väcker Gud hoppet i oss; om vårt hjärta är förhärdat, mjukar Gud upp det med sin kärlek.”

24 april 2024, 16:19