Sök

2023.05.30 TORTURA 2023.05.30 TORTURA  

Påven vädjar: Frige krigsfångar, tortyr är omänskligt

Vid slutet av den allmänna audiensen onsdagen den 17 april påminde påven om folken i det Heliga landet och Ukraina som plågas av konflikter och vädjade för offer för tortyr: "Frige krigsfångar!"

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Under hälsningarna mot slutet den allmänna audiensen idag, onsdagen den 17 april, vädjade påven Franciskus för krigsfångar i konfliktdrabbade länder och fördömde tortyr.

Böner för folk i krig

Påven uppmanade de troende som hade samlats på Petersplatsen att tillsammans med honom be för alla de folk i världen som lever i krig. "Våra tankar, i denna tid, går till folken i krig. Vi tänker på det Heliga landet, Palestina och Israel. Vi tänker på Ukraina, det plågade Ukraina."

I detta sammanhang vände påven sina tankar till dem som har tagits som krigsfångar: "Må Herren påverka viljorna så att de alla befrias".

“Må Herren hjälpa och välsigna dem alla”

Tortyr - omänskligt

"Och när vi talar om fångar, tänker vi på dem som torteras. Att tortera fångar är något fruktansvärt, det är inte mänskligt", fördömde påven "Vi tänker på så många former av tortyr som sårar människans värdighet, och på de många personer som torteras... Må Herren hjälpa och välsigna dem alla."

 

17 april 2024, 12:43