Sök

Explosioner på natthimlen över Israel. Explosioner på natthimlen över Israel.   (AFP or licensors)

Påven uppmanar till dialog och fred i Mellanöstern

I slutet av söndagens Regina Coeli, vädjade påven Franciskus starkt om att stoppa våldsspiralen i Mellanöstern och att alla nationer ska gynna fredsförhandlingar, medan man hjälper dem som lider i Gaza.

Charlotta Smeds – Vatikanstaten

Påven Franciskus vädjade kaftfullt om fred på söndagen efter Regina Coeli, när han krävde ett slut på "våldsspiralen" i Mellanöstern som riskerar att leda till ett större krig. Påven sa att han med "bön och oro, till och med sorg" följer de nyheter som når honom om den försämrade situationen i Israel efter Irans attacker. Han betonade att ingen borde hota andras existens, och att istället bör alla nationer välja "fredens sida" och hjälpa israeler och palestinier att leva i två stater, sida vid sida, i säkerhet. Han tillade, "det är deras djupa och legitima önskan, och det är deras rättighet! Två grannstater."

Humanitär nödsituation

Påven förnyade sin vädjan om en vapenvila i Gaza och att förhandlingarna ska fortsätta "med beslutsamhet". Han påminde om lidandet för befolkningen i Gaza,  som är "förstört i en humanitär katastrof", och efterlyste ansträngningar för att lindra deras lidande. Han bad även att "gisslan som kidnappades för månader sedan skulle släppas!"

"Så mycket lidande! Låt oss be om fred. Inget mer krig, inga fler attacker, inget mer våld! Säg ja till dialog och ja till fred!”

Hjälp barnen i krig

Påven förnyade också sina böner för barn runt om i världen som lider på grund av de många krigen, och nämner särskilt Ukraina, Palestina, Israel, Myanmar. Han uppmanade alla att be för dem och för fred i vår värld.

När påven talade om den börda som barn bär på grund av krig, påminde han även om att kyrkan den 25-26 maj kommer att uppmärksamma den första världsbarndagen. Han hälsade barnen som var närvarande på Petersplatsen och tackade de som organiserar denna dag, och försäkrade dem om sina böner under förberedelsernas gång. Han sa att han väntar på dem och uppmuntrade barnen att dela med sig av sin glädje och önskan om en bättre värld, en värld i fred.

15 april 2024, 20:37