Sök

Påven tog torsdagen den 11 april emot deltagarna i den påvliga bibelkommissionens plenarmöte och reflekterade över mötets tema "Sjukdom och lidande i Bibeln": Smärta och svaghet får inte hanteras teoretiskt utan genom att som Jesus börja sig för de lidande Påven tog torsdagen den 11 april emot deltagarna i den påvliga bibelkommissionens plenarmöte och reflekterade över mötets tema "Sjukdom och lidande i Bibeln": Smärta och svaghet får inte hanteras teoretiskt utan genom att som Jesus börja sig för de lidande  (VATICAN MEDIA Divisione Foto)

Påven: Medkänsla och inkludering - så närmar man sig de lidande

Påven tog torsdagen den 11 april emot deltagarna i den påvliga bibelkommissionens plenarmöte och reflekterade över mötets tema "Sjukdom och lidande i Bibeln": Smärta och svaghet får inte hanteras teoretiskt utan genom att som Jesus börja sig för de lidande

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

Påven Franciskus tog torsdagen den 11 april emot deltagarna i den påvliga bibelkommissionens plenarmöte i audiens. Mötets tema var "Sjukdom och lidande i bibeln" och påven reflekterade om detta i sitt tal.

Sjukdom och lidande

Sjukdom och lidande berör varje människa, eftersom hon är utsatt för svaghet, bräcklighet och död, sa påven. Vi har begränsningar och lider av ondska och motsägelser. Det är viktigt att konfrontera detta på ett värdigt sätt, betonade han, och inte reducera lidandet till ett tabu att inte tala om. Lösningen ligger inte i att isolera sig utan i gå igenom lidandet med hjälp av medmänniskorna.

“öppna möjligheter för dialog och hopp i vår gemensamma skröplighet”

Mognadsprocess

I trons ljus är smärta och svaghet avgörande faktorer i en mognadsprocess mot att urskilja vad som är väsentligt. Jesus visar vägen och uppmanar oss att ta hand om dem som är svaga och beslutsamt besegra sjukdomen, men samtidigt varsamt förena lidandet med Hans erbjudande om frälsning, som ett frö som bär frukt, sa påven och reflekterade över orden medkänsla och inkludering.

Påven tar emot deltagarna i den påvliga bibelkommissionens plenarmöte
Påven tar emot deltagarna i den påvliga bibelkommissionens plenarmöte

Medkänsla

Jesus förklarar inte lidandet, utan böjer sig inför det och låter sig beröras av den - blir rörd och förblir inte likgiltig, sa påven. Bibeln, betonade han, är inte en handbok med goda ord, utan visar oss ansikten, möten och konkreta berättelser, som den om Job. Och Kristus går längre, när han på Golgata tar på sig världens ondska, det yttersta exemplet på denna närhet till människan. Som kärleksgåva gjorde han, på korset, vår stora fråga "varför" till sin och gav inga enkla svar.  

Inkludering

Från medkänsla till inkludering är steget inte långt. Vi som kyrka därför kallade att vandra tillsammans med alla, i kristen och mänsklig solidaritet, betonade påven, och öppna möjligheter för dialog och hopp i vår gemensamma skröplighet. Liknelsen om den barmhärtige samariern visar oss hur ett samhälle kan återuppbyggas av män och kvinnor som identifierar sig med andras sårbarhet och förkastar ett samhälle av uteslutning.

Påven avslutade sitt tal med att önska den påvliga bibelkommissionen lycka till i sitt arbete och betonade att Guds ord är ett kraftfullt motgift mot varje slutenhet, abstraktion och ideologisering av tron och ökar lidelsen för Gud och människan, leder till nästankärlek och återupplivar apostolisk iver.

12 april 2024, 12:21