Sök

Påven: Låt oss stoppa kriget - barn behöver hem, inte gravar Påven: Låt oss stoppa kriget - barn behöver hem, inte gravar  (AFP or licensors)

Påven: Låt oss stoppa kriget - barn behöver hem, inte gravar

I ett budskap inför slutet av Ramadan uttrycker Franciskus sin vånda över kriget och vädjar till nationerna att sätta stopp för konflikten i Palestina och Israel: Från hatets öken kan det bara spira ett hopp om vi vet att sida vid sida ska växa tillsammans; respektera andras tro; erkänna varje folks rätt att existera och varje folks rätt till en stat; och hur vi ska leva i fred utan att demonisera någon.

Katarina Agorelius - Vatikanstaten

I ett budskap, sänt till nyhetskanalen Al Arabiya med anledning av slutet på den muslimska fastemånaden Ramadan, uppmanar påven Franciskus till att ta avstånd från krig.

Sorg över blodspillan i Mellanöstern

Påven skriver att han det är ett fint sammanträffande att Ramadan avslutas strax efter det viktigaste kristna firandet, påsken. Detta uppmanar oss, understryker påven, att lyfta blicken mot himlen och tillbe Herren, "barmhärtig och allsmäktig", och som står i skarp kontrast till den sorg vi känner över det blod som nu spills i Mellanösterns länder.

Bröder och systrar, vår fader Abraham lyfte sina ögon mot himlen för att se upp mot stjärnorna. Livets ljus, som lyser runt omkring oss och omfamnar oss från höjden, kallar oss att lämna hatets mörka natt bakom oss, så att stjärnor i enlighet med Skaparens vilja kan lysa klart över vår värld, snarare än missilernas bländande sken som lyser upp himlen och regnar ner eld för att ödelägga jorden!

“Från hatets öken kan det bara spira ett hopp om vi vet att sida vid sida ska växa tillsammans”

Gud är fred

Gud är fred och han vill ha fred, betonar påven. Krig är alltid och enbart ett misslyckande - det är en väg som inte leder någonstans, det öppnar inte nya utsikter utan kväver allt hopp. Påven fortsätter:

Jag är orolig för konflikten i Palestina och Israel. Må det bli ett omedelbart eldupphör i Gazaremsan, där en humanitär katastrof pågår; må hjälpen nå det palestinska folket som lider så mycket; må gisslan som kidnappades i oktober bli frisläppt! Och jag tänker på det plågade Syrien, Libanon, hela Mellanöstern... låt oss inte tillåta att bitterhetens lågor flammar upp, drivna av kapprustningens dödliga vindar! Låt oss inte låta kriget bredda ut sig! Låt oss stoppa ondskans tröghet!

Barn behöver hem, inte gravar

Påven skriver att han ständigt tänker på familjernas och barnens längtan efter fred.

Nu räcker det! Även jag upprepar till dem som har det stora ansvaret att styra nationer: Nu räcker det! Sluta! Snälla, stoppa ljudet av vapen och tänk på barnen, alla barn, som era egna barn. Låt oss alla se på framtiden genom barnens ögon. De frågar inte vem som är fienden att förgöra, utan vilka som är vännerna att leka med - de behöver hus, parker och skolor, inte massgravar!

Låta hoppet spira

Precis som det kan blomma i öknar, kan människors hjärtan blomstra - men bara under vissa förutsättningar:

Från hatets öken kan det bara spira ett hopp om vi vet att sida vid sida ska växa tillsammans; respektera andras tro; erkänna varje folks rätt att existera och varje folks rätt till en stat; och hur vi ska leva i fred utan att demonisera någon.

Vädjan för de kristna i Mellanöstern

Påven Franciskus avslutar sitt budskap med en vädjan för de kristna i Mellanöstern, som han sa lever under svåra förhållanden:

Jag omfamnar och uppmuntrar dem och jag ber om att de alltid och överallt skall ha rätten och möjligheten att fritt bekänna sin tro, som talar om fred och broderskap.

13 april 2024, 13:09